cerkiew.pl

„Misterium spowiedzi” - wykład hieromnicha Melchisedeka

Białystok, ul. Gen. W. Sikorskiego 9, 26.04.2018, g. 18:00,

Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku serdecznie zapraszają na wykłady hieromnicha Melchisedeka z Monasteru św. Jana Chrzciciela w Essex.

„Misterium spowiedzi” – czwartek 26 kwietnia, godz. 18.00 w Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku (ul. Sikorskiego 9)

Spotkanie ma charakter otwarty. Wykład i dyskusja będą tłumaczone na język polski.
 

Hieromnich Melchisedek, w świecie - Mika Törönen, urodził się w 1970 r. w Finlandii i był ochrzczony w cerkwi w miejscowości Iisalmi. Studiował teologię w Grecji na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach, gdzie w 1996 r. otrzymał stopień Ptycheion Theologias, oraz w Anglii na Uniwersytecie w Durham, gdzie w 1998 r. otrzymał stopień magistra badań teologicznych a w 2003 r. - doktora teologii. Promotorem jego rozprawy doktorskiej pod tytułem: ,,Jedność i rozróżnienie w myśli św. Maksyma Wyznawcy” był prof. Andrew Louth. W 2007 r. rozprawa ta została wydana przez Oxford University Press.

Hieromnich Melchisedek przyjął postrzyżyny mnisze w Monasterze św. Jana Chrzciciela w Tolleshunt Knights w Anglii na Pięćdziesiątnicę 2003 r. Z błogosławieństwa swojego ihumena, Archimandryty Cyryla, i zgodnie z poleceniem Jego Świątobliwości Bartłomieja, Patriarchy Konstantynopola, w maju 2007 r. na wyspie Halki otrzymał święcenia diakońskie z rąk Metropolity Wysp Książęcych Jakuba. 8 lipca 2008 r. w Monasterze św. Jana Chrzciciela przyjął święcenia kapłańskie z rąk Arcybiskupa Tiatyry i Wielkiej Brytanii Grzegorza.

Organizatorzy: Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie, Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Monaster św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach, Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

Patronat medialny: Radio Orthodoxia

Fot. za: woskresienska.pl