cerkiew.pl

21 kwietnia 2018, oprac. Elżbieta Dulko

Kilka słów o Niedzieli Niewiast Niosących Wonności

O tym kogo i dlaczego nazywamy Niewiastami Niosącymi Wonności. O św. Józefie i św. Nikodemie. Myśli św. Mikołaja Serbskiego. Ikonograficzne przedstawienie wspominanych wydarzeń.
20 kwietnia 2018, tłum. ks. Henryk Paprocki

Synaksarion III Niedzieli po Święcie Paschy. Świętych Niewiast Niosących Wonności

"Chrystusowe uczennice niosą mirrę,
ja zaś pieśń jak mirrę niosę."
17 kwietnia 2018, Jacek Zelek

Nauki duchowe św. Hezychiusza z Synaju. Wybór z I tomu „Filokalii”

Ten, kto stał się ślepy, nie widzi światła słońca. Tak samo ten, kto nie podąża w trzeźwości, nie widzi w dużej ilości blasków łaski z góry [...].
15 kwietnia 2018, tłum. Joachim Jelisiejew

Kazanie na Niedzielę o Tomaszu

Kim był apostoł Tomasz? Jakim był człowiekiem i z jakiego powodu nie uwierzył w Zmartwychwstanie Chrystusa?
13 kwietnia 2018, tłum. ks. Henryk Paprocki

Synaksarion II Niedzieli po Święcie Paschy. O Tomaszu

A Chrystus mówi do niego: "Uwierzyłeś dlatego, że Mnie zobaczyłeś, błogosławieni, którzy nie widzieli i uwierzyli."
11 kwietnia 2018, tłum. ks. Henryk Paprocki

Synaksarion Piątku Paschalnego Tygodnia. Poświęcenie świątyni zwanej "Życiodajne Źródło"

"Jakiż język opowie wszystko, co woda ta dokonała i dokonuje do dzisiaj? A te cuda, które sami w swoim czasie widzieliśmy, przewyższają ilością krople deszczu, gwiazdy i liście."
11 kwietnia 2018, oprac. Elżbieta Dulko

Artos

Jaka jest jego historia? Co symbolizuje? Dlaczego go spożywamy? Jak się go przygotowuje?
09 kwietnia 2018, tłum. ks. Remigiusz Sosnowy

Homilia paschalna św. Justyna, archimandryty monasteru Ćelije

Człowiek skazał Boga na śmierć; przez Swe Zmartwychwstanie, Bóg skazał człowieka na nieśmiertelność
08 kwietnia 2018, tłum. ks. Henryk Paprocki

Synaksarion Świętej Wielkiej Niedzieli Paschy

Anioł zapytał niewiastę: "Dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? – Szukacie Jezusa Nazarejczyka, ukrzyżowanego? On powstał, nie ma Go tutaj." Chrystus Zmartwychwstał!
07 kwietnia 2018, tłum. Michał Diemianiuk

Pascha. Zmartwychwstanie Chrystusa

Wśród świąt ku czci Pana, Święto Paschy zajmuje centralne miejsce, a wśród wszystkich świąt chrześcijańskich „na tyle przewyższa wszystkie uroczystości, nawet Chrystusowe i ku czci Chrystusa dokonywane, na ile słońce przewyższa gwiazdy”.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|