cerkiew.pl
25 marca 2017, Małgorzata Kulik

Rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Hajnowskiego

23-24 marca br. w parafii pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach odbyły się rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Hajnowskiego.
23 marca 2017, Adrian Kazimiruk

Wiosenna sesja św. Soboru Biskupów PAKP.

W dniu 22 marca br, pod przewodnictwem Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy, odbyła się wiosenna sesja Świętego Soboru Biskupów PAKP. Obrady dotyczyły spraw zewnętrznych i wewnętrznych z życia Cerkwi.
23 marca 2017, Lektor Dawid Romanowicz

Rekolekcje dekanatu warszawskiego

W dniach 20-21 marca br., w warszawskiej katedrze metropolitalnej odbyły się wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu warszawskiego.
20 marca 2017, Katarzyna Bisz

Nowość wydawnicza: "Ojciec Konstanty Bajko. Teolog, nauczyciel, lekarz"

Na rynku wydawniczym ukazała się książka przybliżająca postać o. Konstantego Bajko. Książka przedstawia życie i działalność o. Konstantego jako aktywnego duchownego i nauczyciela. Opowiada o trudach bieżeństwa, okupacji i zesłania, o wytrwałości w służbie kapłańskiej i męczeństwie za wiarę.
20 marca 2017, lektor Tomasz Kręski

III Niedziela Wielkiego Postu

Relacja z uroczystości Niedzieli Adoracji św. Krzyża, które miały miejsce w warszawskiej parafii św. Jana Klimaka.
20 marca 2017, Urszula Glińska

Wsparliśmy „Prawosławie w Polsce” oraz „Kolory Prawosławia. Polska”

Fundacja Dialog Narodów, obok Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego mogła wesprzeć kolejne ciekawe, potrzebne oraz niezwykle prestiżowe wydawnictwa prezentujące dziedzictwo kultury wschodniosłowiańskiej na ziemiach polskich.
20 marca 2017, Urszula Glińska

Fundacja Dialog Narodów pośród „tych, które czynią dobro…”

Podczas I Gali Organizacji Pozarządowych – „Organizacja Pozarządowa 2016”, Fundacja Dialog Narodów znalazła się wśród podmiotów wyróżnionych za „przyczynianie się do rozwoju województwa lubelskiego, umacnianie wizerunku organizacji pozarządowych oraz upowszechnianie dobrych praktyk”.
20 marca 2017, Kinga Wieremiejuk

Wielkopostna Zbiórka Żywności

Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej przeprowadziło Wielkopostną Zbiórkę Żywności.
17 marca 2017, ks. prot. Andrzej Misiejuk

Młodzieżowa pielgrzymka wielkopostna do Poczajowskiej Ławry

W dniach 9-12 marca odbyła się wielkopostna pielgrzymka białostockiej młodzieży prawosławnej do Ławry Poczajowskiej na Ukrainie
15 marca 2017, dr Marcin Abijski

Nowe Koło Terenowe Bractwa św. św. Cyryla i Metodego

12 marca br. powołane zostało Koło Terenowe Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w Poznaniu
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|