cerkiew.pl
21.02.2019, g. 18:00, Białystok, Centrum Kultury Prawosławnej

Biêlśk, Knorozy, Ploski (..) - promocja książki Haliny Maksymiuk

23.02.2019, g. 09:00, Białystok, parafia Zmartwychwstania Pańskiego

Boska Liturgia i panichida w I rocznicę śmierci o. mitrata Włodzimierza Cybulińskiego

Ojciec mitrat Włodzimierz Cybuliński był pierwszym proboszczem i budowniczym parafii Zmartwychwstania Pańskiego.
25.02.2019, g. 18:00, Białystok, Centrum Kultury Prawosławnej

Wszechnica: Kopuły nad Białą. O cerkwiach prawosławnych w Białymstoku w latach 1830 - 1915

O cerkwiach prawosławnych w Białymstoku opowie ks. dr Roman Płoński z parafii św. Jerzego w Białymstoku.
27.02.2019, g. 17:00, Supraśl

Supraskie środy: "Modlitwa za zmarłych"

Temat przedstawi abp bielski Grzegorz.
06.03.2019, g. 17:00, Supraśl

Supraskie środy: "O przebaczeniu"

Temat przedstawi bp siemiatycki Warsonofiusz.
20.03.2019, g. 17:00, Supraśl

Supraskie środy: "Duchowość, a współczesny świat"

Temat przedstawi ihumen German
27.03.2019, g. 17:00, Supraśl

Supraskie środy: "Starzec Sofroniusz z Essex o modlitwie"

Temat przedstawi bp supraski Andrzej.
03.04.2019, g. 18:00, Supraśl

Supraskie środy: "Stopnie doskonałości duchowej"

Temat przedstawi ihumenia Agnia.