Cerkiew.pl
cerkiew.pl
28.08.2018, g. 07:00, Warszawa, ul. św. św. Cyryla i Metodego

Święto Zaśnięcia Bogurodzicy w warszawskim CKP

Poranna Liturgia w dniu Zaśnięcia Bogurodzicy.