cerkiew.pl
28.08.2019, g. 07:00, Warszawa, ul. św. św. Cyryla i Metodego

Święto Zaśnięcia Bogurodzicy w warszawskim CKP

Poranna Liturgia o godzinie 7:00
01.09.2019, g. 08:00, Stary Kornin

Obchody święta Starokornińskiej Ikony Matki Bożej

Porządek nabożeństw