cerkiew.pl

Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

2016-08-14

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski w roku szkolnym 2016/17 odbędzie się ogólnopolska Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Temat tegorocznej olimpiady to „Ikona- historia, teologia i sztuka”.

Olimpiada posiada akredytację Ministra Edukacji Narodowej (rozporządzenie MENiS z dnia 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad – Dz. U. Nr 13, poz. 125). Organizatorem jej jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnikami olimpiady mogą być uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych i szkół średnich dla młodzieży, dających możliwości uzyskania matury, uczęszczający na lekcje religii prawosławnej.

Olimpiada przeprowadzona zostanie w trzech etapach:
I ETAP – szkolny – odbędzie się 8 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w następujących miastach:
- Białystok – Centrum Kultury Prawosławnej, ul. Św. Mikołaja 5
- Bielsk Podlaski – Dom Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim, ul. Rejtana 24
- Hajnówka – Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 3
- Siemiatycze – Parafia Prawosławna App. Piotra i Pawła, ul. Powstania Styczniowego 1
- Warszawa – Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne, ul. Paryska 27 – uczestnicy spoza wojewodztwa podlaskiego.
Eliminacje I stopnia (szkolne) będą miały formę pisemną. Uczestnicy napiszą pracę na jeden z trzech zaproponowanych tematów.

II ETAP – okręgowy – odbędzie się 8 lutego 2017 r. o godz. 12.00 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5.

Eliminacje II stopnia (okręgowe) przeprowadzone zostaną w formie testu.

III ETAP – centralny – odbędzie się 23- 24 luty 2017 r. początek o godz. 12.00 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5.

Eliminacje III stopnia (centralne) składać się będą z dwóch części: pisemnego testu i ustnej wypowiedzi.

Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych etapów olimpiady czuwać będą powołane komisje.

Zgłoszenia uczestników powinny zostać przesłane (w formie pisemnej) przez nauczycieli przygotowujących uczniów do dnia 28 listopada 2016 r. na adres:

Komitet Główny Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej
15-420 Białystok
ul. Św. Mikołaja 5

Lista zagadnień tematycznych, literatura przedmiotu, źródła oraz karty zgłoszeń znajdują się w załącznikach na stronie katedry: prawoslawie.uwb.edu.pl