cerkiew.pl

Młodzieżowa pielgrzymka do Ziemi Świętej

2020-03-12

Betlejem - Jerozolima - Galilea - Pustynia Judzka - Jordan

7-14 LIPCA 2020
Młodzież z Polskiej Parafii Prawosławnej w Brukseli zaprasza do wspólnego pielgrzymowania po Ziemi Świętej. Opiekunami grupy będą o. Paweł Cecha, s. Mariam (Jurczuk) oraz Krzysztof Tarasiuk.

Zapisy i szczegółowe informacje - o. Pawel Cecha , xpawelcecha@gmail.com, +32 489869116

Organizacja pielgrzymki odbywa się z błogosławieństwem metropolity Sawy