cerkiew.pl

Letnia kolonia w Cieplicach

2019-05-07

Zapraszamy dzieci i młodzież diecezji wrocławsko-szczecińskiej na letnią kolonię organizowaną przez Prawosławny Dom Opieki św. Stefana w Cieplicach.

Termin: 23.06-06.07.2019
Koszt: 950zł
Wiek uczestników: od lat 8
Liczba miejsc: 40

W programie wszelkie możliwe cieplickie atrakcje kolonijne, w tym wycieczki w góry i do term cieplickich. Profesjonalna kadra kolonijna.

Prowadzący kolonie: pan Krzysztof Tarasiuk i pani Anna Sydoruk
Kolonie są adresowane do dzieci i młodzieży diecezji wrocławsko-szczecińskiej. W przypadku wolnych miejsc, z przyjemnością zapiszemy uczestników z innych diecezji.
Zakwaterowanie uczestników od godz. 15.00. Prosimy pamiętać o legitymacji i górskim obuwiu.

Wystawiamy zaświadczenia dla zakładów pracy.

Kolonie są dofinansowane przez Fundację św. Stefana. Środki pochodzą z przekazanego 1% na rzecz Domu św. Stefana w Cieplicach. Rodzice pokrywają koszt noclegu i wyżywienia. Koszty programowe, bilety wstępu, przejazdy, przewodników górskich,  pokrywa Fundacja.

Prosimy wyposażyć dzieci w górskie buty i nakrycia głowy oraz prosimy pamiętać o legitymacjach.

Zgłoszenia i wszelkie zapytania prosimy kierować pod numer telefonu: 609 453 424