cerkiew.pl

Pielgrzymka autokarowa do Kormy (Białoruś)

2018-12-04

W dniach 22-26 grudnia 2018 roku organizowana jest pielgrzymka autokarowa na Białoruś do Kormy aby pokłonić się relikwiom Świętego Sprawiedliwego Jana Kormiańskiego. Trasa przejazdu przebiegać będzie przez Białystok – Bobrowniki – Mińsk – Bobrujsk – Barkołabowo – Gomel – Korma - Żłobin – Turów. Po drodze planowane są przystanki na noclegi w monasterach w Nowinkach k/Minska, Barkałabowo k/Bobrujska i Kormie. Koszt pielgrzymki wynosi 500 zł + 10 euro (na białoruską wizę). Cena zawiera przejazd, ubezpieczenie oraz noclegi i wyżywienie w miejscu noclegu.

Chętne osoby proszone są o dostarczenie paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy, zdjęcia paszportowego, danych adresu zameldowania i zakładu pracy oraz dla mężatek nazwisko panieńskie.

Ostateczny termin złożenia dokumentów mija 12 grudnia.

Wyjazd 22-go grudnia 2018 roku z parkingu przy parafii św. Mikołaja w Białymstoku o godzinie 5:00 rano.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 503 410 049