cerkiew.pl

Intronizacja serbskiego biskupa Australii i Nowej Zelandii

Dominika Kovačević, 31 października 2016

Sobota 22 października rozpoczęła nowy rozdział w historii serbskiej metropolii prawosławnej Australii i Nowej Zelandii: po raz pierwszy jej ordynariuszem został mianowany hierarcha urodzony w Australii, a mianowicie biskup Sylwan (Mrakić). Zastąpił on na tym stanowisku metropolitę Ireneusza (Dobrijevića), którego mianowano serbskim biskupem Ameryki Wschodniej – również nieprzypadkowo, bowiem z kolei ten hierarcha urodził się w USA. Jest to jedyna serbska diecezja poza jej kanonicznym terytorium o randze metropolii.

Intronizacja miała miejsce w soborze św. Jerzego w dzielnicy Cambaratta w Sydney. Boskiej Liturgii przewodniczył władyka Sylwan w asyście serbskiego biskupa Ameryki Środkowo-zachodniej Longina, biskupa Apolonii Serafima (Patriarchat Konstantynopola), biskupa Canberry Jerzego (Rosyjska Cerkiew Poza Granicami Rosji) oraz lokalnego duchowieństwa serbskiego i rosyjskiego. Śpiewał chór Jedinstvo z dalekiej Banja Luki w Bośni i Hercegowinie, do którego dołączyli się miejscowi chórzyści.

W swoim pierwszym arcypasterskim słowie do wiernych władyka Sylwan wezwał ich przede wszystkim do jedności; ma to podłoże tak historyczne, jak i aktualne. Bowiem przez kilka dekad, począwszy od lat 60. ubiegłego wieku, w Australii i Nowej Zelandii funkcjonowały dwie równoległe serbskie jurysdykcje. Drugą z nich była diecezja Nowej Gračanicy i Ameryki Środkowo-zachodniej, zwana czasem „Wolną Serbską Cerkwią Prawosławną” (Slobodna Srpska Pravoslavna Crkva), która nie była w jedności z Patriarchatem Serbskim; miała ona swoje parafie na kontynentach amerykańskim i australijskim. Proces dialogu i zjednoczenia był powolny, i choć do wzajemnego uznania się obydwu grup doszło na początku lat 90’, to zjednoczenie administracyjne i zarazem przeniesienie biskupiej stolicy tej drugiej diecezji do USA nastąpiły dopiero w 2011 roku. Dlatego też na intronizacji obecny był władyka Longin z diecezji Środkowo-Zachodniej Ameryki. Jednak po dziś dzień istnieją pojedyncze grupy „Wolnej Serbskiej Cerkwi Prawosławnej” w Australii, której utrzymują jedność z niektórymi odłamami starokalendarzowców greckich i rumuńskich oraz jedną z niekanonicznych linii Rosyjskiej Cerkwi Poza Granicami Rosji.

Na koniec Eucharystii nowy ordynariusz wręczył wszystkim przybyłym wiernym ikonki przedstawiające św. Sawę błogosławiącego kontynent australijski.


Biskup Sylwan, w świeckim życiu Aleksander Mrakić, urodził się 1979 roku w Sydney, w rodzinie serbskich imigrantów z Hercegowiny. Ukończył seminarium św. Piotra Cetyńskiego (2003 rok) oraz belgradzkie (2005 rok), po czym wrócił do Australii, by zostać nowicjuszem w monasterze św. Sawy „Novi Kalenić” koło Canberry. W międzyczasie studiował w Rosji. Postrzyżyny mnisze przyjął 18 grudnia 2010 roku, zaś następnego dnia – święcenia diakońskie. W latach 2012-2014 uczył się w Grecji, po czym 21 listopada 2014 roku dostąpił chirotonii kapłańskiej. Święcenia biskupie przyjął 7 sierpnia 2016 roku w soborze Archanioła Michała w Belgradzie. Napisał kilka prac naukowych dotyczących spuścizny teologicznej św. Justyna Popovića.

Na podstawie: spc.rs