cerkiew.pl

Parafialne święto w Sosnowcu

Ks. Mikołaj Dziewiatowski, 04 października 2016

2 października w sosnowieckiej cerkwi pw. św. św. Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii odbyło się święto parafialne. Boską Liturgię sprawował ordynariusz diecezji łódzko-poznańskiej abp. Szymon.

Niedzielna liturgia była wyjątkowym momentem w życiu parafii, parafii o charakterze diaspory. Cerkiew sosnowiecka wypełniła się swymi parafianami, którzy pokonywali nawet do 100 km., by być tego dnia w świątyni. Świętowali Polacy, Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, Łemkowie, Serbowie, Gruzini, Mołdawianie i przedstawiciele innych narodów skupionych wokół Cerkwi i swojego biskupa.
Niedzielne uroczystości były także momentem wielu wspaniałych wspomnień i okrągłych rocznic.
Arcybiskup Szymon objął diecezję łódzko-poznańska 18 sierpnia 1981 r., w pierwszą wizytę duszpasterską, we wrześniu udał się właśnie do Sosnowca. Minęło już 35 lat. Obecny rok to także okrągły jubileusz 80 lat życia władyki. Te dwie okrągłe rocznice sprowokowały wiele wspomnień, parafianie i duchowni ( ks. S. Dziewiatowski z Sosnowca, ks. E. Fiedorczuk z Łodzi, ks. J. Antosiuk z Krakowa, ks. M. Dziewiatowski z Sosnowca orz ks. diakon A. Ważowski z Kędzierzyna-Koźla) do późnych godzin prowadzili jeszcze rozmowy na okolicznościowym obiedzie. Wszyscy w tym dniu chcieli być w Cerkw ze swoim arcybiskupem.

Parafia sosnowiecka, jedna z większych pod względem obszaru w Polsce powstała w 1889 roku. Jest to jedyna parafia w regionie, obejmująca swym zasięgiem teren Zagłębia Dąbrowskiego, Aglomeracji Górnośląskiej, Rybnickiej, Śląska Cieszyńskiego oraz Podbeskidzia. 

fot. Robert Garstka oraz archiwum autora