cerkiew.pl

Święto patronów Bractwa Świętych Cyryla i Metodego

oprac. Halina Borowik, 01 czerwca 2020

Słowienskich stran uczitielije Kiryle i Miefodije bohomudrii, Władyku wsiech molitie, wsia jazyki Słowienskija utwierditi w prawosławii i jedinomyslii, umiriti mir i spasti duszy nasza.

W tym roku mieliśmy w planach niezwykle uroczyste świętowanie dnia pamięci naszych patronów wraz z zaproszonymi gośćmi, uczniami i młodzieżą.

W związku z nieoczekiwaną sytuacją związaną z pandemią, nasze plany zostały pokrzyżowane. Jednak pomimo wszystko 24 maja, w dniu święta patronów, grupa naszych bratczyków z koła nr 1 przybyła do Katedry Św. Mikołaja w Białymstoku na Św. Liturgię. Wszyscy pragnęliśmy wziąć udział w tym świątecznym nabożeństwie, świętych sakramentach i dziękczynnym nabożeństwie ku czci świętych patronów oraz w intencji zdrowia i efektywnej działalności naszych bratczyków.

Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub uroczyście celebrował to świąteczne nabożeństwo. Nasz Arcypasterz wygłosił piękne kazanie, w którym między innymi dokładnie zaprezentował życie Świętych Cyryla i Metodego. Święci żyli w IX wieku, byli niezwykłe wykształconymi ludźmi, pochodzili z dostojnych rodów, lecz nie zważając na wszystko wyrzekli się spokojnego, pełnego obfitości ziemskiej, doczesnego życia, by poświęcić się całkowicie służbie Bogu. Wybrali trudną drogę misji, głoszenia Słowa Bożego, przygotowując Słowian do świadomego przyjęcia chrześcijaństwa. Święci również ułożyli alfabet cerkiewnosłowiański, tłumaczyli Słowo Boże na język słowiański i głosząc je z wielkimi trudnościami przebyli wiele słowiańskich krain. Władyka szczególnie podkreślił wybrany i świadomy sposób życia tych ludzi, pełen poświęceń, wyrzeczeń i oddania, a w następstwie powodujący, iż zasługują oni na miano BOHOMUDRYCH NAUCZYCIELI SŁOWIAN, RÓWNYCH APOSTOŁOM oraz Świętych.

Ks. Piotr Makal odprawił uroczysty molebien, w czasie którego modlił się o zdrowie opiekuna duchowego – o. Archimandryty Sergiusza (Matwiejczuka), wszystkich bratczyków naszego koła, wszystkich działaczy bractwa, dzieci i uczniów szkoły świętych Cyryla i Metodego i innych szkół.

Ks. Piotr w swym pouczeniu skierowanym do uczestników nabożeństwa wyraził słowa uznania i podkreślił, że wszyscy ci, którzy podejmują świadomą i rzetelną pracę w tym cerkiewnym bractwie, pragną również naśladować tych dostojnych świętych patronów, a tym samym zbliżyć się do Boga i zasłużyć na zbawienie swych dusz.

Śpiewając słowa Wieliczanija:

Wieliczajem was, swiatii rawnoapostolnii Miefodije i Kirylle, wsia Słowienskija strany uczeńmi swoimi proswietiwszyja i ko Chrystu prywiedszyja,

wznosiliśmy również błagania, by z pomocą Bożą spełniły się duchownych życzenia i oczekiwania skierowane do nas Bratczyków, by ustały choroby, a życie powróciło do normy, byśmy mogli spotykać się, pomagać sobie nawzajem, zbliżać się do Boga ubogacając się duchowo, a jednocześnie realizować plan działalności bractwa naszego koła na rzecz naszej Cerkwi Prawosławnej.