cerkiew.pl

Mądrze wykorzystać czas pandemii

tłum. Gabriel Szymczak, 23 maja 2020

Chrystus zmartwychwstał!
Prawdziwie zmartwychwstał!

Odkrywamy, że podczas obecnego czasu pandemii - gdy cała nasza rodzina jest w domu - dobrze jest znaleźć kreatywne i pomysłowe sposoby wykorzystania tej wyjątkowej okazji do zacieśnienia wzajemnych relacji oraz mądrego i owocnego dla wszystkich spędzenia tego cennego czasu.

Jako wierzący prawosławni jesteśmy prawdziwie pobłogosławieni cudowną i bogatą Świętą Tradycją oraz duchowym dziedzictwem, które oferuje nam niesamowite wskazówki i zasoby dla umocnienia duchowego naszej rodziny. Wielką korzyścią duchową jest dla nas czytanie fragmentów z Pisma Świętego, zapoznawanie się z cnotami i życiem Świętych naszego Kościoła, studiowanie pism Świętych Ojców i Matek Kościoła, umacnianie relacji z Naszym Stwórcą i Bogiem poprzez nieustanną modlitwę.

Istnieje wiele możliwości nawiązania silnego połączenia z Bogiem. Nasza rodzina zawsze stara się być skoncentrowana na Chrystusie. Wszystko, co robimy, obraca się wokół naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który czuwa nad nami i pragnie zamieszkać w naszych sercach. Kiedy jako rodzina uczestniczymy w życiu Cerkwi poprzez nabożeństwa, sakramenty i życie pełne cnót, Bóg obdarza nas Swoją łaską i obfitymi błogosławieństwami.

Nie ma większego świadectwa niż dobrowolne naśladowanie Chrystusa Boga. Całkowite zaufanie Mu i pozwolenie, aby doprowadził nas do zbawienia. Bez Niego życie nie ma sensu ani celu. On jest dla nas wszystkim! Nasze serca muszą być czyste i otwarte na Jego łaskę oraz gotowe do posłuszeństwa Jego Boskim Przykazaniom.

Czas tutaj, na ziemi, jest cenny i zawsze musimy go mądrze wykorzystywać. Nasze życie powinno być pozytywnym doświadczeniem, owocnym, bogatym w miłosierdzie, konstruktywnym i pełnym sensu. Tak jak dojrzewamy fizycznie, emocjonalnie, psychicznie, powinniśmy również dążyć do osiągnięcia duchowej dojrzałości. Powinniśmy dojść do tego, że mówimy jak święty Paweł: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20). Tak jak życie w ciele obejmuje całą osobę, ciało i duszę, tak życie w wierze dotyczy całego człowieka.

Jest tak wiele wspaniałych lekcji, których można się nauczyć, gdy wszyscy są w domu, i każdy może na nowo odkryć ścieżkę wiodącą do Chrystusa, naszego Pana. Módlcie się indywidualnie i jako rodzina o duchową siłę i inspirację. Spójrzcie na siłę i moc słów Pisma Świętego, znajdźcie fragmenty związane z Boską siłą. Zobaczcie także, gdzie pojawiają się słowa pokora, posłuszeństwo, miłość i poświęcenie, i jaki jest ich związek z siłą.

Jeśli nigdy nie otworzyłeś Pisma Świętego, otwórz je teraz i nie bój się. Nie musisz być biblistą ani teologiem, aby czytać Pismo Święte. Twoje zadanie to nie dokonanie teologicznej interpretacji, ale przyjęcie pouczenia Słowa Bożego. Rozpocznij od czytania Ewangelii, a następnie Listów św. Pawła. Nie jesteś pod presją, aby przejść przez to w określonym czasie. Wiedz, że kiedy zwracasz się do Pisma Świętego, powinieneś podchodzić do niego z wiarą, pokorą i zrozumieniem, że nasz Pan mówi do ciebie poprzez Swoje Boskie słowo. W rzeczywistości następuje dialog miłości między Nim a tobą. Chłoń wszystko, co czytasz, powoli i bez strachu. W ten sposób znajdziesz inspirację, pociechę, nadzieję, siłę, wewnętrzny spokój i odwagę.

Święty Teofan Pustelnik napisał: „Ostatecznym celem człowieka jest komunia z Bogiem. Droga do tej komunii została precyzyjnie określona: wiara i wypełnianie przykazań z pomocą łaski Bożej”. Dążymy do świętości i zjednoczenia z Bogiem, zgodnie z naukami Świętych Apostołów i Świętych Ojców Kościoła. Nasz Zbawiciel i Zmartwychwstały Pan przyszedł nas zbawić i otworzyć dla nas bramy nieba. Poprzez Swoje Boskie nauczanie i przykład pokazał nam, jak żyć. Kiedy zbliżasz się do Niego, wzmacniasz swoją zdolność do radzenia sobie z różnymi wyzwaniami, z którymi możesz się spotkać w życiu. Zwiększasz swoją zdolność życia zgodnie z chrześcijańskimi cnotami i przykazaniami.

o. George D. Konstantopoulos

za: St. Andrew Greek Orthodox Church

fotografia: andrey /orthphoto.net/