cerkiew.pl

Aplikacja z Kalendarzem Cerkiewnym - aktualizacja #2

redakcja cerkiew.pl, 21 marca 2020

Aplikacja z Kalendarzem Cerkiewnym do pobrania na urządzenia z systemem Android i iOS:

KALENDARZ.CERKIEW.PL

W ostatnim czasie udało nam się wprowadzić następujące zmiany, poprawki, uzupełnienia:
- do modlitewnika dodano wersje z transliteracją tekstu cerkiewnosłowiańskiego na alfabet łaciński,
- poprawiono błędy w tekstach modlitw,
- dodano możliwość ustawienia wielkości tekstu, koloru tła dla opisów świąt i żywotów świętych,
- wyłączono wygaszanie ekranu przy włączonej aplikacji,
- zwiększono belkę tytułową dla czytań,
- przesunięto wyświetlanie uwag na samą górę ekranu głównego,
- dodano kolejnych świętych i święta oraz odblokowano podgląd kolejnego miesiąca (maj).

Zapraszamy do współpracy i wysyłania swoich uwag i propozycji odnośnie aplikacji.
kontakt@cerkiew.pl

Działalność serwisu i zarazem rozwój aplikacji można również wesprzeć przekazując darowiznę na rzecz naszej organizacji:
Stowarzyszenie OrthNet
ul. św. Mikołaja 3
15-420 Białystok
96 1240 5211 1111 0010 4608 9158
z dopiskiem: cerkiew.pl