cerkiew.pl

POPteologia #10 - Ikona

POPteologia, 19 marca 2020

W kolejnym odcinku POPteologii, ks. Paweł Cecha rozmawia o Ikonie z Vitalim Michalczukiem.

Vitali Michalczuk - poch. z Brześcia na Białorusi, antropolog, doktorant Wydz. Filozofii (UW), teolog prawosławny, naukowo związany z Ośrodkiem Badań nad Kulturą Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej (UW), członek Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej Katapetasma, wykładowca. Vitali jest absolwentem: Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Wydz. Archeologii UW i Wydz. Filozofii UW. Więcej: http://klubabsolwentow.uw.edu.pl/POPteologia można na bieżąco śledzić również na:
FB: https://www.facebook.com/popteologia
Instagram: https://www.instagram.com/popteologia/
Twitter: https://twitter.com/PPteologia