cerkiew.pl

Supraskie Środy o wychowaniu w rodzinie

Sławomir Kiryluk, 25 grudnia 2019

Zakończył się tegoroczny cykl „Supraskich Śród” poświęcony wychowaniu w rodzinie. Spotkania były okazją do poszerzenia wiedzy odnośnie relacji rodzica i dziecka, ale także przeżywających w naszych czasach bardzo głęboki kryzys - relacji międzymałżeńskich. Przedstawiono pięć wykładów-drogowskazów życia prawosławnego chrześcijanina, będących natchnieniem do poprawy atmosfery w wielu „małych domowych cerkwiach”.

Cykl spotkań wykładem pt. „Wychowanie w rodzinie - wyzwania i zagrożenia” otworzył biskup supraski Andrzej. Władyka inspirowany praktyką greckich szkół dla rodziców, starał się ułożyć program/regulamin prawidłowego wychowania w szczęśliwej rodzinie. Zachęcał do głębokich przemyśleń, a w rozwiązywaniu konfliktów do zaczynania od samego siebie. Wskazywał na czym należy opierać relacje między małżonkami, a w konsekwencji między rodzicami a dziećmi.

Drugi, przejmujący wykład pt. „Kryzys wychowania” wygłosił archimandryta Hiob. Duchowny przestrzegł słuchaczy przed „tsunami” antypedagogicznym, jakie nadciąga i uderza w pedagogikę. Podkreślił, jak ważne dla obrony jest posiadanie światopoglądu, kryteriów i wzorców. To one pomagają odrzucać to, co jest złe. Wierni wysłuchali archimandryty z szacunkiem i zadumą, a część z nich pozostała na indywidualne, duchowe rozmowy.

Kolejnym wykładem o dość nietypowym sformułowaniu „Jak nie należy kochać dzieci?” ze słuchaczami podzieliła się dr Lilla Busłowska. Na przykładzie Pisma Świętego i dzieł Świętych Ojców Cerkwi radziła, jak czerpać miłość i łaskę Bożą potrzebną w wychowaniu dzieci. Przedstawiła szereg bardzo ważnych zagadnień sięgających w istocie do samego serca i wiary.

Gościem kolejnego spotkania była ihumenia Katarzyna z Żeńskiego Domu Zakonnego pw. św. Katarzyny w Zaleszanach. Matuszka przedstawiła temat: „Posłannictwo i pobożność kobiety i mężczyzny”. Na przykładach współczesnych greckich rodzin, w niezwykle prosty i zrozumiały dla każdego słuchacza sposób, przedstawiła przykłady godne do naśladowania zarówno przez osoby świeckie, jak i duchowne.

Tegoroczny cykl „Supraskich Śród” wykładem „Małżeństwo w dialogu” zamknął o. Piotr Pietkiewicz z parafii pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku. Duchowny mówił przede wszystkim o miłości i pokorze - najważniejszych składnikach dobrego małżeństwa. Po jego wykładzie miał miejsce szereg pytań i odpowiedzi na zagadnienia nurtujące słuchaczy.

Bracia monasteru w Supraślu zapraszają do dalszego uczestnictwa w nabożeństwach, w tym w każdą środę o 17:00 do udziału w akatystach przed Supraską Ikoną Matki Bożej. Do teologiczno–duchowych wykładów monaster powróci za około 2 miesiące, przed Wielkim Postem. Tymczasem, w domowym spokoju można przesłuchać nagrań, jakie podczas „Supraskich Śród” zrealizowało Radio Orthodoxia.

Fot. Autor