cerkiew.pl

Piesza Pielgrzymka Białystok - Św. Góra Grabarka

Paweł Iwaniuk, 16 sierpnia 2019

Dnia 13 sierpnia po Boskiej Liturgii sprawowanej w dojlidzkiej cerkwi p. w. Proroka Eliasza już po raz trzydziesty trzeci wyruszyła piesza pielgrzymka z Białegostoku na św. Górę Grabarkę. Pątnicy mają do pokonania ponad 100 km a na miejscu zjawią się w przeddzień święta Przemienienia Pańskiego.

Już o 7.00 na parkingu przy parafii zaczęli się gromadzić pierwsi pielgrzymi. Po zapisach i spakowaniu bagażu wraz z rodzinami udali się na Liturgię Świętą.

Po nabożeństwie był sprawowany molebień, któremu przewodniczył Arcybiskup Jakub wraz z duchowieństwem, poświęcił on również ustawione przy cerkwi drewniane krzyże. Po molebnie pielgrzymi wyruszyli w kierunku Piatienki (parafia Topolany), gdzie był odpoczynek, po czym wyruszyli na nocleg do Michałowa.

Pielgrzymkę organizuje Bractwo Młodzieży Prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej, jednak oprócz młodzieży udział w niej biorą zarówno ludzie starsi, jak i rodziny z małymi dziećmi.

Szczegółowa trasa pielgrzymki Białystok - Św. Góra Grabarka

Fotografie: Marcin Surynowicz