cerkiew.pl

Cieplice - kurs języka angielskiego 2019

ks. Mariusz Kiślak, 15 sierpnia 2019

W dniach 21.07-03.08 odbył się polsko-niemiecki kurs języka angielskiego. W tegorocznym wydarzeniu udział wzięło 30 osób z Polski i z Niemiec. Przez dwa tygodnie uczestnicy wspólnie podnosili znajomość języka angielskiego.

Intensywnym zajęciom towarzyszyły wycieczki górskie i spotkania towarzyskie, co pozwalało na połączenie nauki z wypoczynkiem.

Dziękujemy uczestnikom i lektorom za zaangażowanie, kreatywność i za stworzenie wspaniałej atmosfery.

Kurs jest jednym z przejawów współpracy ekumenicznej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i Ewangelickiego Kościoła Środkowych Niemiec.

W przyszłym roku kurs jest zaplanowany w terminie 26.07-08.08.2020 i już dziś zapraszamy do udziału w nim.