cerkiew.pl

Kolejny etap rekonstrukcji fresków w Supraskim Monasterze

Monaster w Supraślu, 06 sierpnia 2019

Prace nad rekonstrukcją supraskich fresków nabrały tempa. W drugiej połowie lipca w Monasterze w Supraślu przystąpiono do odtwarzania średniowiecznych malowideł zachodniej ściany nawy głównej w cerkwi Zwiastowania. Freski powstają według dawnej technologii, na mokrym tynku. Odtwarzane są na podstawie starych zachowanych fotografii.

Realizacja kolejnego etapu możliwa jest nie tylko dzięki ofiarom naszych wiernych, ale także dzięki kolejnej części dofinansowania w ramach programu „Ochrona Zabytków” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 250 320 zł. oraz dotacji z Funduszu Kościelnego na konserwację i remonty obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej w wysokości 99 676 zł.

Wspomniane prace to czwarty etap rekonstrukcji. Pierwszy z nich zrealizowano w 2016 r. Ze środków własnych rozpisane zostały wtedy kopuła i tubus. Drugi etap – w 2018 r. – możliwy był do wykonania dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wtedy to freski powstały na sklepieniach i łukach. W tym samym roku ze środków własnych zrealizowany został trzeci etap – część ołtarzowa.

Ukończenie wspólnego dzieła będzie możliwe dzięki ofiarom składanym przez ludzi dobrej woli. Bracia Monasteru dziękują za wsparcie i zapewniają o codziennych modlitwach zanoszonych w intencji ofiarodawców. Pierwsze efekty obecnego etapu będzie można obejrzeć podczas tegorocznych obchodów święta Supraskiej Ikony Bogurodzicy.

Za: monaster-suprasl.pl