cerkiew.pl

Kostomłoty: uroczystości ku czci św. Serafima Sarowskiego

ks. Marek Waszczuk, 04 sierpnia 2019

Już po raz 16. prawosławni zgromadzili się 1 sierpnia w nadbużańskiej wsi Kostomłoty, aby w podniosłym duchu uczcić pamięć św. Serafima Sarowskiego. W przeddzień uroczystości, z inicjatywy Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej, do Kostomłot wyruszyła piesza pielgrzymka z Kodnia. Ta kilkudziesięcioosobowa grupa młodych ludzi dała świadectwo swojego przywiązania do Świętego Prawosławia.

Wieczorem nabożeństwu całonocnego czuwania przewodniczył dziekan okręgu terespolskiego, ks. mitrat Jan Dmitruk z Międzylesia. Siostry z pobliskiego Holeszowa pięknie wkomponowały się w służbę swoimi anielskimi głosami.

Czwartkowy poranek w Kostomłotach zintegrował przybyłych pielgrzymów z nadbużańskich terenów diecezji lubelsko – chełmskiej oraz liczne grupy pielgrzymów przybyłych z sąsiedniej Białostocczyzny oraz Brześcia na Białorusi.

Uroczystościom liturgicznym jak każdego roku przewodniczył ordynariusz diecezji lubelsko – chełmskiej arcybiskup Abel. Władykę witali przedstawiciele najmłodszych parafian, rada parafialna oraz o. Ambroży – gospodarz uroczystości.

Podczas Boskiej Liturgii, zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Biskupów PAKP, o. Ambroży został podniesiony do godności Archimandryty. Władyka podkreślił olbrzymią ofiarność o. Ambrożego przy wskrzeszaniu przed szesnastoma laty wspólnoty prawosławnej w Kostomłotach, a obecność Kościoła Prawosławnego w tejże parafii to wielkie osiągnięcie dla całej naszej Cerkwi. Władyka wspomniał o wielkiej gorliwości modlitwy o. Ambrożego oraz wzorowej gospodarności.

Rzesze pielgrzymów przystąpiły do świętych sakramentów spowiedzi i Eucharystii. Uroczystość zakończyła się tradycyjną procesją. Na zakończenie władyka Abel podziękował duchowieństwu, pielgrzymom, wyraził swoją wdzięczność za przybycie grupom z Bielska Podlaskiego, Bociek, Starego Kornina wraz z ich duszpasterzami. Arcybiskup podkreślił obecność Wójta Gminy w Kodniu. Podziękował chórowi pod kierownictwem matuszki Agnii Łotysz.

Na zakończenie o. archimandryta Ambroży zaprosił wszystkich obecnych na uroczystości na wspólną świąteczną agapę.

Fot. ks. Marcin Gościk, Igor Prokopiuk