cerkiew.pl

Imieniny władyki Andrzeja

redakcja cerkiew.pl, 17 lipca 2019

17 lipca 2019 (wg starego stylu) Cerkiew prawosławna wspomina pamięć św. Andrzeja, arcybiskupa Krety. Święty ten jest niebiańskim patronem Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Andrzeja Biskupa Supraskiego.

Z tej okazji redakcja serwisu cerkiew.pl składa władyce najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim Bożego błogosławieństwa, wielu sił duchowych i cielesnych oraz dobrego zdrowia. Niech Wszechmogący Bóg pomaga Jego Ekscelencji w dążeniach i spełnianiu zamierzonych celów zachowując władykę na długie i dobre lata!

Fotografia: Jarosław Charkiewicz