cerkiew.pl

Święto apostołów Piotra i Pawła

Andrzej Bogdan, 08 lipca 2019

Naczelni koryfeusze apostołów i nauczyciele świata całego, módlcie się do Władcy wszystkich o pokój dla świata i wielkie miłosierdzie dla dusz naszych.

Tymi słowami wierni przybyli do tarnogrodzkiej świątyni wychwalali świętych apostołów Piotra i Pawła w dzień ich pamięci przypadający, według kalendarza nowojuliańskiego, na 29 czerwca. Na uroczystości ku czci pierwszych wśród zwierzchnich apostołów każdego roku licznie docierają rozproszeni w diasporze parafianie oraz pielgrzymi z całej diecezji lubelsko-chełmskiej.

Uroczystości w cerkwi w Tarnogrodzie rozpoczęły się w piątek 28 czerwca wsienoszcznym bdienijem celebrowanym przez proboszcza ks. mitrata Włodzimierza Klimiuka w asyście duchownych dekanatu zamojskiego. W trakcie nabożeństwa przybyli wierni wsłuchiwali się w treść soborowego listu apostoła Piotra, a także stichery święta: Wysławmy świeczniki wielkiego Kościoła, Piotra i Pawła, bowiem bardziej od słońca zajaśnieli na firmamencie wiary i narody zorzami nauczania wyprowadzili z niewiedzy […]. Wszyscy obecni przystąpili również do jeleopomazanija dzieląc się tym samym radością nadchodzącego święta. Po nabożeństwie proboszcz podziękował wszystkim pielgrzymom za przybycie oraz zaprosił na kolejny dzień uroczystości.

Tak jak przed wiekami, dźwięk dzwonów dobiegający z tarnogrodzkiej cerkwi poinformował wszystkich mieszkańców miasta i okolicznych wsi o rozpoczynającej się Boskiej Liturgii. Świątecznemu nabożeństwu przewodniczył przedstawiciel diecezji przemysko-gorlickiej, dziekan przemyski, a zarazem niezawodny sąsiad tarnogrodzkich parafian - ks. mitrat Bazyli Zabrocki z Kalnikowa w asyście duchowieństwa dekanatu zamojskiego oraz chełmskiego. W trakcie Świętej Liturgii ze słowem do licznie zgromadzonych wiernych zwrócił się ks. mitrat Jan Łukaszuk z Chełma przybliżając wszystkim zebranym historię świętych apostołów Piotra i Pawła, ich męczeńską śmierć, a także przekazując wskazówki dotyczące życia we współczesnym świecie zgodnego z nauką Świętych Apostołów. Po nabożeństwie, zgodnie z tarnogrodzką tradycją, wszyscy wierni udali się na krestnyj chod wokół świątyni ze słowami modlitwy na ustach: Święci Pierwsi Wśród Zwierzchnich Apostołowie Piotrze i Pawle, módlcie się za nami do Boga! W trakcie uroczystej procesji została odprawiona również litija za dusze duchownych spoczywających przy cerkwi w Tarnogrodzie.

Na zakończenie uroczystości ks. mitrat Bazyli Zabrocki złożył podziękowania za zaproszenie na tarnogrodzkie święto na ręce proboszcza tarnogrodzkiej parafii ks. mitrata Włodzimierza Klimiuka, który skierował słowa podziękowania w kierunku wszystkich przybyłych duchownych, chóru pod kierownictwem Volety Borodiny złożonego z tarnogrodzkiej młodzieży wspomaganej przez studentów z Lublina oraz Chełma, dzieci, osób pomagających w przygotowaniach do Święta, przybyłych pielgrzymów, a także wszystkich obecnych wiernych.

Fot. Autor