cerkiew.pl

Po prostu powiedz "Tak"

tłum. Gabriel Szymczak, 10 lipca 2019

Syn Boży, Chrystus Jezus, Ten, którego głosiłem wam… nie był tak i nie, lecz dokonało się w Nim tak. Albowiem ile tylko obietnic Bożych, w Nim wszystkie są tak. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze Amen Bogu na chwałę (2 Kor 1, 19-20)


Bardzo trudno jest powiedzieć „Nie”, mimo że mówimy to cały czas. Powód, dla którego „Nie” jest tak trudne, to fakt, że nie ma ono energii. Nierobienie czegoś jest pustką i nic nie waży. Tworzy próżnię, która czeka na wypełnienie.

Obserwując moje życie uświadomiłem sobie, że spędzam dużo czasu mówiąc „Nie”. Są rzeczy, których nie chcę widzieć, więc muszę im powiedzieć „Nie”… rzeczy, których nie chcę usłyszeć… rzeczy, których nie chcę powiedzieć ani robić, ani myśleć… wszystko to spotka się z moim „Nie”. Dzień spędzony w takich zapasach jest skrajnie wyczerpujący. Często jest to również droga do porażki. „Nie” nie ma energii i stawia wolę w pozycji słabości. Wola została stworzona, aby robić coś, a nie nic.

Spostrzeżenie św. Pawła, że obietnice Boże są „Tak”, jest kluczem do codziennej walki. Brak grzechu nie jest tym samym, co sprawiedliwość. Sprawiedliwość jest pełnią i obecnością. Sam grzech jest pustką i ma charakter niebytu. Życie duchowe wypełnia się w sprawiedliwości - rzeczywistej prawości życia – w życiu na obraz Boga.

Prostym sposobem na życie w tej rzeczywistości jest mówienie „Tak”. Jeśli nie chcę czegoś zrobić, to zrobieniu czego powiem „Tak?” Jeśli nie chcę czegoś słyszeć, to usłyszeniu czego moje uszy powiedzą „Tak”? I tak dalej.

Jest jeszcze kolejny krok. Można powtarzać „Tak” wielokrotnie w ciągu dnia. Wypowiedziane proste zdanie: „Mówię Bogu ‘Tak’ ” niesie ze sobą wielką moc. Nauczyłem się, aby to było moje częste wyznanie każdego dnia. Mówię Bogu „Tak”. Mówię „Tak” mojemu życiu. Mówię „Tak” problemowi, który mam. Mówię „Tak” błędom, które popełniłem. Jest to sposób potwierdzenia, że Bóg współdziała we wszystkim dla mojego dobra – nawet w moich błędach.

Powiedz Tak.

O. Stephen Freeman

za: Glory to God for All Things

Fotografia: mmilenovakovic / orthphoto.net /