cerkiew.pl

Konkurs Biblijny w diecezji białostocko - gdańskiej

Mirosława Pietkiewicz , 21 maja 2019

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba w Diecezji Białostocko-Gdańskiej został zorganizowany IX Konkurs Biblijny. Tematy tegorocznej edycji konkursu zostały zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana. Zmagania konkursowe odbywały się w kilku kategoriach wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym i młodsi uczniowie szkół podstawowych wykonywali pracę plastyczną; kl. III i IV uczestniczyły w konkursie literackim; kl. V i VI przygotowywały prezentację multimedialną, koncentrującą się na wybranym miejscu biblijnym, zaś kl. VII, VIII i gimnazjaliści rozwiązywali test z wiedzy biblijnej. Łącznie w konkursie wzięło udział 138 uczniów.

17 maja w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i podziękowań wszystkim uczestnikom konkursu. Zebrani mogli obejrzeć pokonkursową wystawę prac plastycznych, a także nagrodzone prezentacje multimedialne.

Na uroczystości byli obecni: ks. Jan Fiedorczuk – dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Białostocko-Gdańskiej, ks. Mirosław Filimoniuk – wizytator diecezjalny, ks. Roman Płoński – wizytator diecezjalny, Adam Musiuk – zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, Stefan Nikiciuk – wiceprzewodniczący Rady Miasta, Joanna Misiuk – przewodnicząca komisji edukacji, Ksenia Juchimowicz – wiceprzewodnicząca komisji kultury, Barbara Uścinowicz – konsultant CEN w Białymstoku oraz Mirosława Pietkiewicz – doradca metodyczny MODM w Białymstoku.

Ojciec Jan Fiedorczuk w imieniu Władyki i organizatorów pogratulował uczniom uczestnictwa w konkursie, wskazując na Biblię jako księgę, która stanowi źródło właściwych wzorców postępowania dla każdego chrześcijanina. Zastępca Prezydenta Adam Musiuk podkreślił aspekt dydaktyczny i wychowawczy konkursu, którego celem jest popularyzacja czytania i znajomości Pisma Świętego wśród dzieci i młodzieży.

Zwycięzcami konkursu zostali następujący uczniowie:

Konkurs plastyczny:

Prace nagrodzone:
Zofia Prokopiuk – Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Białymstoku,
Marek Kurianowicz – Przedszkole Samorządowe Nr 48 w Białymstoku,
Mateusz Siekanowski – Przedszkole Samorządowe Nr 36 w Białymstoku,
Michał Gliński – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białymstoku,
Nikola Korolko – Szkoła Podstawowa Nr 49 w Białymstoku,
Julia Charytonowicz – Szkoła Podstawowa Nr 3 z DNJB w Bielsku Podlaskim,
Julia Aleksiejuk – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Białymstoku,
Julia Makal – Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku,
Lena Nieścieruk– Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku,
Igor Bonda – Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku.

Wyróżnienia:
Aleksander Tomaszuk – Elastyczne Przedszkole Orzełek w Białymstoku,
Magdalena Kozłowska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Fastach,
Fabian Szymański – Szkoła Podstawowa w Studziankach,
Natalia Opolska – Szkoła Podstawowa Nr 42 w Białymstoku,
Mateusz Antypiuk – Szkoła Podstawowa Nr 3 z DNJB w Bielsku Podlaskim,
Paweł Antypiuk – Szkoła Podstawowa Nr 3 z DNJB w Bielsku Podlaskim,
Hanna Klimczuk – Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku,
Aleksandra Samojlik – Szkoła Podstawowa Nr 16 w Białymstoku.

Konkurs literacki:

Prace nagrodzone:
I miejsce – Hanna Aleksiejuk – Szkoła Informatyczno-Językowa w Białymstoku,
II miejsce – Julia Winiewska – Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku,
III miejsce –Mateusz Alsztyniuk – Szkoła Podstawowa Nr 10 w Białymstoku.

Konkurs na prezentację multimedialną:

Prace nagrodzone:
I miejsce – Krzysztof Łuksza – Szkoła Podstawowa Nr 1w Białymstoku,
II miejsce – Maria Kordiukiewicz – Szkoła Podstawowa Nr 3 z DNJB w Bielsku Podlaskim,
III miejsce – Julia Khomenko – Szkoła Podstawowa Nr 1w Białymstoku.

Wyróżnienie:
Julia Glińska – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białymstoku.

Konkurs wiedzy biblijnej:

Prace nagrodzone:
I miejsce – Nela Pawluczuk – Szkoła Podstawowa Nr 3 z DNJB w Bielsku Podlaskim,
II miejsce – Damian Smolej – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Białymstoku,
III miejsce – Magdalena Bebko – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Białymstoku.

Wyróżnienia:
Daria Sapiołko –Szkoła Podstawowa Nr 28 w Białymstoku,
Gabriela Burak – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Białymstoku.

Organizatorami konkursu biblijnego byli: Wydział Katechetyczny Diecezji Białostocko – Gdańskiej, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.