cerkiew.pl

Biłgoraj – rekolekcje dla uczniów z Ukrainy

ks. Korneliusz Wilkiel, 14 kwietnia 2019

W dniu 10.04.2019 r. w Parafii Prawosławnej pw. Św. Jerzego w Biłgoraju odbyły się rekolekcje wielkopostne dla młodzieży z Ukrainy, uczącej się w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim oraz Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

Pierwszym etapem rekolekcji były spotkania w szkołach, które miały miejsce: w poniedziałek 8.04 w Biłgoraju - prowadzone przez katechetę, ks. Korneliusza Wilkiela oraz wtorek 9.04 w Janowie Lubelskiem, które gościnnie poprowadził ks. Jarosław Szczur – proboszcz parafii prawosławnej p.w. Św. Marii Magdaleny w Puławach. Spotkania miały na celu przybliżenie młodzieży tego, czym są rekolekcje oraz przygotowanie do sakramentów Spowiedzi oraz Eucharystii. Dla większości uczących się w Polsce młodych ludzi jest to nowość, ponieważ na Ukrainie w szkołach nie mają takiego przedmiotu jak religia, a tym bardziej nie są organizowane w czasie lekcji tego typu spotkania i wyjścia do świątyni.

Głównym punktem rekolekcji była Boska Liturgia Uprzednio Oświęconych Darów, sprawowana w biłgorajskiej Cerkwi przez proboszcza parafii i zarazem katechetę – ks. Korneliusza Wilkiela. Spowiedź przyjmował ks. Jarosław Szczur. Przed rozpoczęciem 9 godziny kanonicznej spowiednik odczytał stosowne modlitwy oraz zwrócił się do zebranych ze słowem pouczenia.

W rekolekcjach uczestniczyło 35 osób, z czego ponad dwadzieścia przystąpiło do sakramentów Spowiedzi oraz Eucharystii.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii uczestnicy rekolekcji udali się do świetlicy parafialnej na wspólną agapę.

Foto: Igor Kyc, Paweł Kyc