cerkiew.pl

Rekolekcje duchowieństwa dekanatu Kleszczele

ks. prot. Sławomir Awksietijuk, 12 kwietnia 2019

Dnia 11 kwietnia 2019 roku, w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rogaczach, miały miejsce rekolekcje wielkopostne duchowieństwa dekanatu Kleszczele. Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów przewodniczył Jego Ekscelencja Warsonofiusz, biskup Siemiatycki, w asyście wieloletniego, zasłużonego dziekana, ks. mitrata Mikołaja Kiełbaszewskiego oraz duchownych dekanatu. Do Sakramentów Spowiedzi i Eucharystii przystąpili wszyscy duchowni, a także wielu wiernych.

Liturgię, swym cudownym śpiewem, upiększyło trio w składzie ks. prot. Mikołaj Białomyzy, ks. prot. Paweł Nikitiuk oraz ks. Łukasz Bartoszuk.

Kazanie wygłosił ks. Łukasz Bartoszuk, wikariusz parafii w Kleszczelach.

W słowie skierowanym przede wszystkim do duchownych, Władyka Warsonofiusz podkreślił siłę, jaka płynie z przyjęcia świętej Eucharystii, bowiem przyjmując Ciało i Krew Jezusa Chrystusa łączymy się z Bogiem. On zaś przebywa w nas. Poprzez ten Sakrament należymy do naszego Zbawiciela. Eucharystia to największa świętość na całej ziemi. Ona uświęca człowieka, spala grzechy, wypędza zło i przygotowuje miejsce na dobro, radość i miłość. Życie bez Boga, bez pojęcia wieczności, sprowadza człowieka do poziomu egzystencji zwierząt. Spowiedź oraz Eucharystia leczą duszę i ciało, oczyszczają z grzechów, przygotowują do Królestwa Niebieskiego, dlatego też warto, według władyki Warsonofiusza, przyjmować te święte Sakramenty co najmniej raz w miesiącu.