cerkiew.pl

Spotkanie świąteczne z prof. Antonim Mironowiczem

Halina Borowik, 02 lutego 2019

20 stycznia, w niedzielę po święcie Objawienia Pańskiego - w dzień św. Jana Chrzciciela, w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbyło się świąteczne spotkanie Bractwa św. św. Cyryla i Metodego Koło Nr 1. Na to spotkanie zaproszono również prof. Antoniego Mironowicza, który wygłosił prelekcję na temat „II Rzeczpospolita a Cerkiew Prawosławna”. Wcześniej pisemnie zaproszono wszystkich zainteresowanych w/w tematyką i chętnych do uroczystego świętowania z naszym bractwem.

Po wspólnej modlitwie, przewodniczący bractwa Mikołaj Nazaruk z radością przywitał prof. Antoniego Mironowicza, przybyłych gości oraz naszych Bratczyków. Następnie zostały odczytane świąteczne życzenia Zarządu Głównego Bractwa – przewodniczącego Bazylego Piwnika, który składając życzenia i cytując słowa Pisma Świętego, nawoływał nas, Braci i Siostry: „Radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się w duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami” [2 Kor 13,11].

Prof. Antoni Mironowicz również dołączył się do życzeń pomyślności i spokoju w nowym 2019 roku.

Wszystkim zebranym rozdano BIULETYNY INFORMACYJNE BRACTWA oraz KALENDARZYKI jako mini prezenciki na pamiątkę spotkania.

W tej miłej, świątecznej atmosferze, prelegent rozpoczął swój wykład. Prof. Antoni Mironowicz swym niezwykłym tonem przemowy bez trudu wprowadził słuchaczy w czasy pierwszej wojny światowej, trwanie ludzi w bieżeństwie, a potem ich trudne i wrogo przyjmowane powroty do zniszczonych bądź odebranych cerkwi i domów rodzinnych. Polska wówczas odzyskała niepodległość lecz jej obywatele wyznania prawosławnego trwali w ciężkiej, bardzo niezręcznej sytuacji jako nikomu niepotrzebni, wręcz zbędni. Cerkiew Prawosławna w Polsce nie posiadała żadnych praw. Dopiero dekret prezydenta w 1938 roku dał naszej Cerkwi w Polsce prawa i potwierdzenie jej stanu majątkowego.

Zebrani słuchając słów profesora i cytowanych ich potwierdzeń, z nutą goryczy kolejny raz przeżywali losy swych bliskich przodków - prawosławnych ludzi minionych lat, prosząc Boga by ten czas minął bezpowrotnie.

Ale potem… z wielkim podziwem i zachwytem przyjmowali fakty świadczące o osiągnięciach Prawosławia w Polsce w latach dwudziestych i kolejnych, m.in. powołanie sekcji prawosławnej na Uniwersytecie Warszawskim w 1925r., nazwiska wykształconych teologów i duchownych, dane potwierdzające rozwój szkół prawosławnych, zakładanie domów opieki, wydawanie prawosławnych czasopism i literatury, prężną działalność monasterów, bractw cerkiewnych i zakładanych towarzystw dobroczynnych oraz angażowanie się ludzi świeckich na rzecz Cerkwi Prawosławnej.

Niektórzy słuchacze od razu komentowali  przedstawiane fakty, gdyż trudno jest zrozumieć,  jak chrześcijanie czczący Chrystusa mogą siebie nawzajem okrutnie traktować, poniżając i nazywając prawosławnego wiernego „człowiekiem drugiej kategorii”.

Prof. Antoni Mironowicz niejednokrotnie podkreślał i podawał przykłady, że trudna sytuacja polityczna i prześladowanie prawosławnych ludzi w Polsce umacniały ich w trwaniu w prawdziwej wierze.

Ten wykład to była dla wszystkich zebranych wspaniała lekcja trwania w modlitwie, nawoływania ludzi do udziału w nabożeństwach i życiu cerkiewnym, odpowiedzialności za nasze dzieci i pomocy bliskim w codziennym życiu.

Dużo wiedzy uzyskaliśmy w zakresie autokefalii Cerkwi. Zadawano na ten temat dużo pytań, a prof. Mironowicz dokładnie wyjaśniał, bez pośpiechu podając literaturę, aby w zaciszu domowym można było wszystko przeczytać i zrozumieć miniony i obecny czas.

Przewodniczący Mikołaj Nazaruk złożył serdeczne podziękowania prof. Antoniemu Mironowiczowi, który będąc wspaniałym mówcą, skarbnicą wiedzy historycznej i religijnej, zawsze chętnie wspiera nasze bractwo swą wiedzą i zachęca wszystkich do działalności na rzecz Prawosławia. Gromkimi oklaskami słuchacze wykładu dziękowali profesorowi za przekazaną wiedzę.

Po duchowym doskonaleniu się, przyszedł czas na świąteczny poczęstunek. Bracia i siostry naszego bractwa przygotowali świąteczny stół z samodzielnie sporządzonymi potrawami i wszystkich zebranych zaprosili do wspólnej wieczerzy.

Ludzie, często samotni, trwają w potrzebie poznania siebie, obcowania i rozmów ze sobą. Po nabożeństwach, szczególnie w zimowy chłodny czas, śpieszą się z cerkwi do swych domów. Teraz przy herbatce i świątecznych smakołykach, swobodnie mogli nawzajem złożyć  sobie życzenia, podając ręce i opowiadając o swoich sukcesach i troskach. Była to wspaniała sposobność i okazja poznania się, wspierania siebie i wymiany numerów telefonów, by w niezwykłych i trudnych sytuacjach mieć do kogo zadzwonić i poprosić o poradę, a nawet o pomoc.

Serdecznie dziękujemy za udział w tym wspólnym świętowaniu i wszystkich zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach i działalności Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego.