cerkiew.pl

Zmarł ks. Wincenty Pugacewicz

ks. Andrzej Konachowicz, 02 lutego 2019

2 lutego br. nad ranem w wieku 84 lat zmarł w szpitalu w Białej Podlaskiej ks. mitrat Wincenty Pugacewicz, rezydent Parafii świętych Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej. Z racji swojego wieku ks. Wincenty był najstarszym kapłanem diecezji lubelsko-chełmskiej.

Uroczystości pogrzebowe zmarłego kapłana odbędą się 5 lutego (wtorek) o godz. 10.00 w cerkwi świętych Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej. Świętej Liturgii oraz obrzędowi pogrzebu kapłana przewodniczyć będzie arcybiskup lubelski i chełmski Abel.

4 lutego (poniedziałek) o godz. 17:00, również w cerkwi w Białej Podlaskiej będzie sprawowana panichida pod przewodnictwem arcybiskupa Abla, po której rozpocznie się całonocne czytanie Ewangelii.

Ciało duchownego zostanie pochowane na cmentarzu przy Parafii śww. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej.

Ks. Wincenty Pugacewicz urodził się 1 sierpnia 1934 roku w miejscowości Dziadkowice w rodzinie Guriasza (późniejszego diakona) i Anny. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie (1954) i Chrześcijańską Akademię Teologiczną (1972). 8 maja 1955 roku w Orli wstąpił w związek małżeński z Neoniłą Laszewicz.

Święcenia diakońskie (12 czerwca 1955 r.) i kapłańskie (10 lipca 1955 r.) otrzymał w katedrze w Warszawie z rąk metropolity warszawskiego i całej Polski Makarego.
Po święceniach został mianowany wikariuszem w parafii w Wólce Wyganowskiej, a w latach 1956-58 wikariuszem w Kleszczelach. Kolejną, już na samodzielnym stanowisku proboszcza, była w latach 1958-1983 parafia w Terespolu nad Bugiem. W latach 1983-2005 był proboszczem parafii w Białej Podlaskiej z filią w Nosowie (do 1993 r.). Dzięki jego wysiłkom udało się zbudować cerkiew oraz rozbudować plebanię w Białej Podlaskiej. Na przełomie lat 1993-1994 sprawował opiekę duszpasterską nad parafią w Siedlcach. W latach 1989-2005 pełnił funkcję dziekana Okręgu Bialskopodlaskiego diecezji lubelsko-chełmskiej. W latach 1989-1994 niósł posługę kapelana w Zakładzie Karnym, a do 2005 roku kapelana w szpitalu w Białej Podlaskiej. Od 1 grudnia 2005 roku był rezydentem bialskiej parafii.
Za swą posługę był wielokrotnie nagradzany, w tym mitrą (1999) oraz Orderem św. Marii Magdaleny III st. (1989), II st. (1997), II st. z ozdobami (2004). Otrzymał również odznaczenia państwowe i społeczne: Srebrny Krzyż Zasługi, srebrną odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, Złoty Krzyż Zasługi (2005) oraz Medal „Zasłużony dla Tolerancji” (2018) za wieloletnią służbę i życzliwość dla ludzi, bez względu na wyznanie i przynależność polityczną.

Wiecznaja pamiat'!