cerkiew.pl

Studencka Pielgrzymka z Białegostoku do Wilna

Katarzyna Wnuszyńska, 28 grudnia 2018

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego w dniach 21-23 grudnia odbyła się studencka pielgrzymka z Białegostoku do Wilna. Opiekę duchową nad wyjazdem objął Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Andrzej, Biskup Supraski, któremu towarzyszyli hieromnich Paweł Karczewski oraz ks. Denis Rusnak. W piątek z rana młodzież akademicka, po uprzedniej modlitwie przed relikwiami św. męczennika Gabriela w cerkwi katedralnej w Białymstoku, wyruszyła w drogę.

Po dotarciu do Monasteru Świętego Ducha w Wilnie, w godzinach wieczornych młodzież uczestniczyła w nabożeństwie całonocnego czuwania, podczas którego miała okazję przyłożyć się do relikwii Trzech Świętych Męczenników Wileńskich. Następnie mogła przejść się i podziwiać wieczorne uroki starego miasta w świątecznej szacie. W sobotę z rana studenci uczestniczyli w Świętej Liturgii, a po śniadaniu wyruszyli na zwiedzanie pięknego miasta – Wilna. Pierwszym miejscem, który zobaczyła młodzież, był Monaster św. Trójcy, na terenie którego miała miejsce męczeńska śmierć Trzech Świętych Męczenników. Następnie studenci udali się na zwiedzanie pozostałych obiektów sakralnych miasta Wilna, między innymi cerkwi św. Mikołaja, cerkwi św. Paraskiewy, cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy oraz cerkwi Ikony Matki Bożej „Znak”. Kolejnym punktem było odwiedzenie miejsca, gdzie podczas wojny znajdowało się getto żydowskie. Zwieńczeniem zwiedzania była wizytówki miasta – Ostra Brama, w której znajduje się Ostrobramska Ikona Matki Bożej. Po gościnnym obiedzie w Monasterze Świętego Ducha, studenci udali się do widokowej wieży telewizyjnej, znajdującej się na obrzeżach miasta, gdzie z wysokości 160 m n.p.m. mogli podziwiać panoramę Wilna. W godzinach wieczornych młodzież akademicka uczestniczyła w nabożeństwie całonocnego czuwania, któremu przewodniczył biskup supraski Andrzej. Studenci mogli wówczas przystąpić do sakramentu spowiedzi. Sobotni dzień zakończyła kolacja, a po niej modlitwy przed Eucharystią. W niedzielę rano odbyła się Święta Liturgia, celebrowana przez biskupa supraskiego Andrzeja, podczas której młodzież przystąpiła do Eucharystii. Po nabożeństwie z uczestnikami pielgrzymki spotkał się metropolita wileński i litewski Innocenty. W skierowanym słowie podkreślił rolę duchowego orędownictwa świętych męczenników wileńskich oraz wręczył upominki. Studenci pożegnawszy się z zabytkowym Wilnem wyruszyli w stronę Białegostoku.

Wyjazd dostarczył studentom wielu niezapomnianym wspomnień oraz ubogacił ich duchowo. Dni spędzone w Wilnie stały się pożytecznymi rekolekcjami w trwającym Bożonarodzeniowym Poście. Młodzież wyraża podziękowanie metropolicie wileńskiemu i litewskiemu Innocentemu za gościnność i ciepłe przyjęcie w diecezji wileńskiej.

Relacja w języku rosyjskim dostępna TUTAJ.

Fot. Krzysztof Matus