cerkiew.pl

Remont cerkwi św. Jerzego Zwycięzcy w Supraślu

Aleksy Mularczyk, 11 grudnia 2018

Parafia prawosławna w Supraślu, prowadzona przez Klasztor Męski Zwiastowania NMP pod przewodnictwem JE Biskupa supraskiego Andrzeja,  realizując wiele zadań inwestycyjnych, nie ogranicza się jedynie do robót rekonstrukcyjnych głównej monasterskiej cerkwi.

Wiele wysiłku wkłada także w utrzymanie w należytym stanie technicznym m.in. zabytkowej cerkwi pw. św. Jerzego Zwycięzcy (Męczennika),  wybudowanej w 1901 roku i znajdującej się na cmentarzu prawosławnym.

W bieżącym 2018 roku, w tym obiekcie przeprowadzono niezwykle pracochłonne prace związane ze wzmocnieniem fundamentów. Dokonano wymiany zniszczonych elementów kamiennych i murowych ceglanych, podbito istniejące fundamenty z założeniem stosownych izolacji. Ponadto wykonano nowe opaski zabezpieczające tę część budynku z elementów betonowych i kamiennych wraz z wyprofilowaniem przyległego terenu.
W ramach prowadzonych prac remontowych nastąpiła też wymiana całkowita stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych.
Dokonano także pełnej rekonstrukcji schodów wejściowych, wprowadzając konstrukcję żelbetową i zabezpieczając je okładzinami granitowymi. Płyty granitowe zostały przekazane nieodpłatnie przez Firmę Kamieniarską Jarosława Piotrowskiego.
Całość robót rekonstrukcyjnych budowlanych przeprowadziła firma TYNK-BUD Krzysztof Micun, natomiast stolarskich - Roman Kardasz.
Przedsięwzięcie to było koordynowane i nadzorowane społecznie przez Anatola Czabana i Aleksego Mularczyka.

W realizacji przedmiotowego kosztochłonnego zadania, skorzystano z dotacji finansowych udzielonych przez Urząd Miejski w Supraślu oraz Podlaski Urząd Marszałkowski. Opisywany zakres robót został komisyjnie odebrany dnia 14 listopada 2018 roku, przy udziale służb w/w administracji oraz konserwatorskich.

W uprzednich latach tj. 2016-2017, w cerkwi tej prowadzone były również prace rekonstrukcyjne m.in. renowacja elewacji, wymiana tynków wewnętrznych i podsufitki w ołtarzu oraz renowacja podsufitki nawy głównej.

Pomimo koniecznych jeszcze do realizacji robót można uznać, że zabytkowa cerkiew pw. św. Jerzego Zwycięzcy uzyskuje w ten sposób swoje techniczne „drugie życie” i należycie może służyć wiernym, eksponując przy tym swe piękno i właściwą jej krasę.