cerkiew.pl

Dzień kolejarza

ks. Paweł Łapiński, 26 listopada 2018

Jak co roku w listopadzie wznoszone są modlitwy dziękczynne w intencji zwierzchników i pracowników Polskich Kolei Państwowych. To czas modlitw wznoszonych za obecnych, jak i emerytowanych pracowników różnych spółek kolei.

Dnia 25 listopada 2018 r. z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, w katedrze białostockiej pw. św. Mikołaja na modlitwę zebrali się pracownicy kolei. O godzinie 7.20 wniesiono sztandar PKP Polskich Linii Kolejowych. Tego dnia na nabożeństwo przybył Dyrektor Zakładu PKP Polskich Linii Kolejowych w Białymstoku Andrzej Kierman, Naczelnik Sekcji Eksploatacji w Hajnówce Andrzej Łukaszuk, Przewodniczący Związku Solidarności Grzegorz Borkowski i jego zastępca Ireneusz Czajkowski oraz pracownicy Straży Ochrony Kolei PKP CARGO i Przewozów Regionalnych.

O godzinie 7.30 rozpoczęła się Boska Liturgia pod przewodnictwem Arcybiskupa Jakuba. W swym kazaniu Arcybiskup wyjaśniając ewangeliczną perykopę o miłosiernym Samarytaninie zwrócił naszą uwagę na miłość, którą Bóg obdarowuje każdego z nas. W trakcie nabożeństwa ks. prot. Aleksander Łysynkiewicz wznosił modlitwy za dyrekcję, pracowników kolei i ich rodziny.

Na zakończenie Arcybiskup Jakub podziękował kolejarzom za to, że podtrzymują w swym życiu tradycje chrześcijańskie prowadzące ku Bogu, następnie złożył najserdeczniejsze życzenia w dniu ich święta. Ks. Paweł Łapiński podziękował Arcybiskupowi i wszystkim obecnym księżom za celebrację tak pięknej liturgii. Na koniec w imieniu dyrekcji PKP PLK Pan Grzegorz Borkowski złożył biskupowi najserdeczniejsze podziękowanie wręczając pamiątkową ikonę Jezusa Chrystusa.

Fot. Grzegorz Borkowski