cerkiew.pl

Świąteczne uroczystości w Terespolu

ks. Jarosław Szczru, 25 listopada 2018

22 listopada br., już po raz ósmy w parafii prawosławnej św. Jana Teologa miały miejsce uroczystości liturgiczne ku czci ikony Bogurodzicy „Skoroposłusznica” (Szybko Spełniająca Prośby).

W 2010 roku społeczność terespolskiej wspólnoty parafialnej, a z nią cała diecezja lubelsko-chełmska doświadczyła szczególnego Bożego błogosławieństwa. Dom bogobojnych parafian został uświęcony cudownym zjawiskiem wydzielania wonnego oleju z ikony Matki Bożej „Skoroposłusznica”. Owe wydarzenie stało się zalążkiem corocznego świętowania, które gromadzi hierarchów, duchowieństwo, wiernych oraz pielgrzymów w nadbużańskim Terespolu. Ponadto od tamtych wydarzeń nie ustaje modlitwa ludu, której rytm wyznaczają cykliczne akatysty i molebny. Przybywają wierni różnych wyznań i narodowości. Budowana jest chrześcijańska jedność, miłość i wewnętrzne zrozumienie. Z tym właśnie utożsamiane są najcenniejsze dary i cuda Matki Bożej „Szybko Spełniającej Prośby”.

Tegorocznym liturgicznym uroczystościom przewodniczył arcybiskup lubelski i chełmski Abel. Wyjątkowymi gośćmi terespolskiego święta byli białoruscy biskupi: słucki i soligorski Antoni i borowlianski Ignacy, wikariusz mińskiej diecezji. Hierarchom asystowało licznie przybyłe duchowieństwo z Polski i zza granicy. Parafialna świątynia św. Jana Teologa była wypełniona wiernymi po brzegi. Szczególną uwagę należy zwrócić na pielgrzymów, którzy wraz ze swymi opiekunami duchowymi przybyli m.in. z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Siemiatycz, Hajnówki czy Orli.

Na początku uroczystości dostojnych Hierarchów przywitały dzieci i młodzież terespolskiej parafii, starosta cerkiewny Pan Mikołaj Popławski oraz proboszcz ks. prot. Jarosław Łoś. Duchowny zaznaczył szczególny wymiar martyrologii chełmskiej i podlaskiej ziemi, która wiąże się z rocznicą tragicznej akcji burzenia cerkwi prawosławnych z 1938 roku. „To Bogurodzica w tym tragicznym czasie była ratunkiem dla naszego pobożnego ludu, który pokornie głosił – Chwała Bogu za wszystko, za smutek i za radość” – podkreślił ks. Jarosław.

W czasie Boskiej Liturgii śpiewał chór studentów warszawskich szkół teologicznych pod kierownictwem prof. Włodzimierza Wołosiuka oraz chór parafii prawosławnej w Terespolu, którym dyrygował lektor Mirosław Korowaj.

Po ewangelicznym czytaniu świąteczną homilię wygłosił biskup Antoni. Hierarcha podkreślił szczególną rolę Bogurodzicy w dziele zbawienia oraz Jej macierzyńską miłość i troskliwość względem całego świata. Kaznodzieja zwrócił również uwagę na potrzebę duchowej czujności względem cudów, które winny umacniać wewnętrznie pragnienie obecności Jezusa Chrystusa w codziennym życiu. „Cud ma miejsce wtedy, gdy człowiek poprzez wolną wolę zaprasza Boga do swojego serca. Bóg nie może wyburzyć zamkniętych drzwi ludzkiego wnętrza. To wyłącznie ja powinienem sam je szeroko otworzyć przed Stwórcą” – konkludował bp Antoni.

Po Boskiej Liturgii miała miejsce uroczysta procesja wokół świątyni. Uczestnicy wydarzenia wznieśli również modlitwę za wszystkich wiernych związanych z męczeństwem chełmskiej i podlaskiej ziemi. Za każdym razem ma ona miejsce przy usytuowanym obok świątyni krzyżu, który upamiętnia tragiczną tułaczkę prawosławnej ludności w ramach tzw. akcji „Wisła” w 1947 roku. Podobne miejsca pamięci znajdują się niemalże w większości nadbużańskich parafii diecezji lubelsko-chełmskiej.

Na zakończenie uroczystości arcypasterskie słowa skierował do zebranych abp Abel. Władyka podziękował wszystkim, którzy gremialnie wzięli udział w terespolskim świętowaniu oraz przygotowali tegoroczne uroczystości. „Staliśmy się uczestnikami prawosławnego tryumfu wynikającego z doświadczenia Boskiej Liturgii i oddania czci ikonie Bogurodzicy Skoroposłusznica” – uwypuklił Hierarcha. Podziękowania skierowane zostały na ręce miejscowego proboszcza ks. Jarosława Łosia, parafian oraz wszystkich tych, którzy pomagają przy licznych inicjatywach i pracach związanych z działalnością wspólnoty prawosławnej w Terespolu.

Po nabożeństwie wszyscy zgromadzeni skorzystali z gościnności miejscowych parafian i zostali pokrzepieni ciepłym posiłkiem. Ostatnim punktem czwartkowego świętowania był akatyst, któremu przewodniczył ks. ihumen Makary z monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. Na zakończenie modlitwy wszyscy wierni zostali namaszczeni świętym olejem, pochodzącym z ikony Matki Bożej „Skoroposłusznica”.

Na portalu medialnym prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej ORTHODOX.FM można odsłuchać końcowych podziękowań abp. Abla i bp. Ignacego.

Fot: Marcin Bielawski.
arch. diecezji Słuckiej i Soligorskiej