cerkiew.pl

Uroczystości w Kodniu nad Bugiem

Ks. Jan Grajko, 24 listopada 2018

W dniu 21 listopada wierni z nadbużańskich terenów południowego Podlasia zgromadzili się w Kodniu, by dać dowód modlitewnego przywiązania do ponad 500 letniej obecności wschodniego chrześcijaństwa w tej kolebce młodszej linii litewskiego rodu Sapiehów. Prosili patrona tamtejszej parafii – Świętego Arcystratega Michała – o orędownictwo za niewielką obecnie społeczność prawosławną, która pozostała oddana tradycji swych bogobojnych przodków.

Szczególne prośby przygotowali też kodeńscy parafianie. Po latach wytężonej pracy i ofiar włożonych w budowę nowej cerkwi pw. Świętego Ducha, oraz przebudowy starej, międzywojennej, „michajłowskiej” świątyni na wielofunkcyjny budynek Centrum Kultury Prawosławnej, chcieliby żyć w świadomości, że te niewątpliwe dzieła Opatrzności Bożej przyniosą owoce w postaci religijnej gorliwości młodego pokolenia.

Wszystkie te intencje, wzmocnione dodatkowo przez obchodzone obecnie rocznice: 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 80 – lecia tragicznej akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu, znalazły swój wyraz w tegorocznych uroczystościach liturgicznych. Przewodniczył im ordynariusz diecezji lubelsko – chełmskiej Arcybiskup Abel. Władykę tradycyjnie powitali najmłodsi parafianie, starosta cerkiewny i proboszcz. Obecne było duchowieństwo z dekanatów terespolskiego i bialskiego, a śpiewem liturgię upiększył miejscowy chór pod dyrekcją Piotra Czeberkusa. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz: wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, wójt gminy Kodeń Jerzy Troć, radny powiatu bialskiego Tomasz Andrejuk i blisko współpracujący z parafią prawosławną dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu.

Licznie zgromadzeni wierni mogli usłyszeć pouczenie Arcybiskupa o roli świata anielskiego w Bożej ekonomii zbawienia i kształtowaniu postaw życiowych prostych ludzi. Nie obyło się bez nawiązań do wspomnianych rocznic oraz zaakcentowania roli pokolenia okresu międzywojennego w zachowaniu tego bezcennego skarbu, jakim dla dzisiejszej Lubelszczyzny jest duchowość prawosławna.

Uroczystości zakończyły tradycyjne życzenia „mnogich lat” skierowane do hierarchii cerkiewnej, władz kierujących losami naszej ojczyzny, duchowieństwa i ludu Bożego.

Zdjęcia: Igor Prokopiuk