cerkiew.pl

Lublin: Konferencja duchowieństwa

ks. Jarosław Szczur, 18 listopada 2018

17 listopada br. w Centrum Diecezjalnym w Lublinie odbyła się doroczna konferencja duchowieństwa prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą w świątyni katedralnej Przemienienia Pańskiego. Molebień celebrowali ks. prot. Jerzy Ignaciuk z Włodawy, ks. prot. Marcin Gościk z Białej Podlaskiej, ks. Marcin Chyl z Sandomierza oraz ks. protodiakon Wadym Sztemburski z Chełma. Po ewangelicznym czytaniu okolicznościowe pouczenie wygłosił ks. Michał Doroszkiewicz z Nosowa. Kaznodzieja zwrócił uwagę na potrzebę aktualizacji myśli Ojców Cerkwi dotyczących roli kapłana jak przewodnika wspólnoty parafialnej. „Współczesny świat szczególnie potrzebuje kapłańskiej autentyczności, która wyrasta z pokory, nieustannej pracy nad sobą oraz pielęgnowania daru łaski indywidualnej Pięćdziesiątnicy” – podkreślił nosowski proboszcz.

Kolejnym punktem zgromadzenia była część wykładowa. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej arcybiskup Abel. Hierarcha powitał duchownych, mnicha i mniszki oraz wprowadził w tegoroczną problematykę obrad.

Filarem tematyki konferencji były dwa wykłady. Pierwszy z nich pt. „Rola duszpasterza w zachowaniu lokalnej tradycji liturgicznej naszej cerkwi” wygłosił ks. Korneliusz Wilkiel z Biłgoraja. Duchowny skupił się na możliwych praktykach dotyczących m.in. sprawowania Boskiej Liturgii, reguły czynności kapłańskich w czasie nabożeństwa z biskupem oraz kwestiach tradycji szat liturgicznych. W drodze dyskusji ustalono jednolitą praktykę dla sprawowania różnorodnych nabożeństw w diecezji lubelsko-chełmskiej.

Drugi referat był odpowiedzią na współczesną problematykę życia cerkiewnego na Ukrainie. Prelegentem złożonego tematu był ks. Damian Schvets, wikariusz parafii prawosławnej św. Piotra (Mohyły) w Lublinie. Duchowny w pierwszej kolejności przedstawił historię powstania wewnątrzcerkiewnych schizm na Ukrainie, a następnie wyeksponował problematykę aktualnej dyskusji wobec kwestii autokefalii. Ks. Damian zwrócił uwagę na potencjalną eskalację wrogości społecznej na tle jurysdykcyjnej przynależności, która może wyniknąć z niewłaściwych i pochopnych działań w całokształcie złożonej sytuacji cerkwi.

Ostatnim punktem konferencji było wystąpienie podinspektora Roberta Koźlaka, naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Funkcjonariusz przedstawił prezentację multimedialną oraz filmy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zarazem zachęcił do uwrażliwiania wiernych w kwestii odpowiedzialnego zachowania jako kierowców i pieszych.

Na koniec obrady podsumował abp Abel. Władyka pokreślił znaczącą rolę konstruktywnej dyskusji wokół problemów, które mogą wprowadzać niekorzystną dysharmonię w życiu cerkiewnym. Hierarcha skłonił duchownych do wnikliwej pracy katechetycznej, aktywizacji życia wspólnotowego parafian oraz pielęgnowania tradycji cerkiewnej.

Tegoroczna konferencja zakończyła się wspólnym obiadem i pamiątkowym zdjęciem. Na portalu medialnym prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej ORTHODOX.FM można wysłuchać fragmentów molebnia, okolicznościowego kazania oraz komentarza abpa Abla dotyczącego kwestii życia cerkiewnego na Ukrainie.

Fot. Ks.  Jerzy Łukaszewicz