cerkiew.pl

W Puławach uczczono pamięć św. męczennika i wyznawcy Onufrego (Gagaluka)

ks. Jerzy Łukaszewicz, 12 listopada 2018

W niedzielę 11 listopada w parafii prawosławnej w Puławach uczczono pamięć św. męczennika i wyznawcy Onufrego (Gagaluka), hierarchy prawosławnego urodzonego w Puławach.

Uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył Ordynariusz diecezji arcybiskup Abel. Władyce asystowali ks. Mirosław Wiszniewski, proboszcz Parafii św. Metropolity Piotra (Mohyły) w Lublinie, ks. Jerzy Łukaszewicz z katedralnej parafii w Lublinie oraz protodiakon Marek Waszczuk. Przed Boską Liturgią arcypasterza powitali: kwiatami dzieci, starosta cerkiewny chlebem i solą a następnie proboszcz parafii ks. Jarosław Szczur. W swoim słowie powitalnym gospodarz uroczystości nawiązując do żywota św. Onufrego odniósł się do 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Przypomniał o wiekowej obecności Prawosławia na terenie dzisiejszej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej.

W swojej homilii arcybiskup Abel podkreślił wielki heroizm władyki Onufrego, wspominając jego formację do posługi mniszej i arcypasterskiej na terenie Chełmszczyzny. Władyka odniósł się również do święta narodowego Polski – 100-lecia odzyskania niepodległości. Wspomniał fakt nadania autokefalii naszej Cerkwi oraz trudne okresy jej historii, akcje polonizacyjno – rewindykacyjne, akcje burzenia cerkwi prawosławnych oraz akcje przesiedleńcze.

Należy podkreślić, że z grona parafian wiele osób przystąpiło w tym świątecznym dniu do sakramentów Spowiedzi i św. Eucharystii. Część liturgiczna zakończyła się modlitwą przed ikoną św. męczennika i wyznawcy Onufrego i tradycyjnym ustawowym „mnogoletstwijem”.

Na koniec arcybiskup Abel pozdrowił zebranych wiernych, a w szczególnie podziękował ks. proboszczowi Jarosławowi Szczurowi za jego zaangażowanie jako duszpasterza, katechety, kapelana i wizytatora na terenie Diecezji oraz dyrektora diecezjalnego radia internetowego www.orthodox.fm. Ze swojej strony ks. Jarosław Szczur podziękował władyce za wszelką otwartość i pomoc oraz obecność na dzisiejszej uroczystości.

Fot. Michał Chrzanowski