cerkiew.pl

Wyświęcenie nowej polichromii w Topilcu

Jakub Oniszczuk, 06 listopada 2018

W niedzielę 4 listopada Boskiej Liturgii w parafii w Topilcu przewodniczył arcybiskup białostocki i gdański Jakub. Tego dnia dokonał on poświęcenia nowej polichromii w tamtejszej cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy oraz świetlicy parafialnej w odremontowanym budynku dawnej stodoły.

Prace nad polichromią były ostatnim etapem trwających od kilku lat remontów cerkwi św. Mikołaja. Jej autorką jest Katarzyna Gierasimiuk.

Przekształcenie dawnej stodoły na  świetlicę było natomiast możliwe dzięki wsparciu finansowemu LGD Narew. Znajdujące się w niej pomieszczenia zostały dostosowane do potrzeb parafialnej wspólnoty, przede wszystkim związanej z Topilcem młodzieżowej grupy teatralnej "ZaTopieni w historii". 

W uroczystościach liturgicznych pod przewodnictwem arcybiskupa Jakuba wzięło udział znaczne grono duchowieństwa oraz niespotykane w Topilcu rzesze wiernych, które wypełniły świątynię. Na Liturgii obecnych było również trzech byłych proboszczów parafii.

Ze słowem homilii zwrócił się do zebranych arcybiskup Jakub. Komentując ewangeliczne czytanie o bogaczu i Łazarzu, wskazał, iż w słowach tej przypowieści Chrystus obnaża fałsz przeświadczeń starożytnych żydów, którzy uważali, że powodzenie w świecie doczesnym jest świadectwem posiadania Bożej łaski. Przestrzegł jednak przed popadaniem w przeciwną skrajność, w której uważałoby się, że bieda i cierpienie w ziemskim życiu są gwarancją otrzymania królestwa w życiu przyszłym. Nagrodę otrzymamy na podstawie tego, jak korzystaliśmy z posiadanych dóbr lub jak znosiliśmy ich niedostatki.

W swojej homilii arcybiskup zwrócił również uwagę na brak imienia bogacza w tej przypowieści. Jego imię nie zostało zapisane w niebie. Chrystus pouczał swoich apostołów, którzy powracali z misji zwiastowania królestwa Bożego: nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie [Łk 10, 20]. Również i my powinniśmy zabiegać przede wszystkim o to, by nasze imiona były zapisane w niebie. 

Podczas Liturgii śpiewał związany z parafią w Topilcu chór Fili. 

Na zakończenie Liturgii zasłużeni w pracach remontowych parafianie otrzymali Ordery św. Marii Magdaleny i listy pochwalne, a proboszcz, ojciec Jarosław Jóźwik, za całokształt swojej posługi kapłańskiej, otrzymał Order świętych Cyryla i Metodego.

Wyświęcenie stodoły miało miejsce po Liturgii. Uroczystości zakończył występ grupy teatralnej "ZaTopieni w historii", która zaśpiewała kilka utworów ze swojego repertuaru. 

Fot. Jarosław Charkiewicz