cerkiew.pl

50 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „NIKA” im. Świętego Jerzego

Jakub Siemieniuk, 02 października 2018

W niedzielę 30 września w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku została przeprowadzona zbiórka naborowa do 50 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych „NIKA” im. Świętego Jerzego.

Pierwszy w Polsce prawosławny szczep drużyn działa już od 9 lat przy parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku.

Ku zdziwieniu i radości organizatorów zainteresowanie było ogromne. Kadra 50 SzDHiZ przygotowała kilka zadań, które miały na celu pokazać czym zajmujemy się przez cały rok oraz zachęcić dzieci i młodzież do uczestnictwa w zbiórkach.

Wychowanie w 50 SzDHiZ „NIKA” opiera się na rozwoju intelektualnym, społecznym i religijnym. Harcerze są motywowani do pracy nad sobą, służby Bogu i innym ludziom. Drużyna pomaga młodzieży w zrozumieniu otaczającego nas świata, w budowaniu szacunku wobec drugiego człowieka, a także w wyrabianiu umiejętności dokonywania słusznych wyborów. Uczy zdrowego stylu życia, nieulegania nałogom oraz przezwyciężania własnych słabości i lęków.

Jej najważniejszym celem jest jednak wdrażanie harcerzy w życie Cerkwi, aby świadomie uczestniczyli w nabożeństwach i sakramentach. Harcerze aktywnie uczestniczą w wielu świętach, pielgrzymkach, obozach roboczych i rekolekcjach. Dzięki aktywnym formom pracy i niebanalnym pomysłom powstała wielka radosna rodzina, do której harcerze zapraszają kolejnych młodych ludzi.

Zainteresowane dzieci i młodzież w wieku 7 – 16 lat zapraszamy w nasze szeregi!

Więcej informacji na temat zbiórek i działalności drużyn można uzyskać kontaktując się z drużynowymi:
pwd Jakub Siemieniuk – 604 476 661 (dzieci w wieku 7-12 lat)
pwd. Aleksandra Bazyluk – 531 830 530 (młodzież w wieku 13-16 lat)

Do zobaczenia! Czuwaj!

Fot Marcin Surynowicz