cerkiew.pl

Post przed świętem Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy

oprac. Elżbieta Dulko, 13 sierpnia 2018

14 sierpnia rozpoczyna się Post Uspieński. Przez kolejne dwa tygodnie będziemy przygotowywać się do święta Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy, które obchodzimy 28 sierpnia według kalendarza juliańskiego. Jest to ostatnie w roku cerkiewnym, wielkie, nieruchome święto ku czci Matki Bożej.

Święty Symeon z Salonik pisał: „Post w sierpniu (Uspieński) ustanowiono ku czci Matki Słowa Bożego, która dowiedziawszy się o dacie swojego odejścia, nie zaprzestała wysiłków i postu w naszej intencji; choć, będąc świętą i nieskalaną nie musiała pościć. Tak więc szczególnie modliła się za nas przed przejściem z życia doczesnego do życia przyszłego, i kiedy Jej błogosławiona dusza miała, poprzez Boskiego Ducha, zjednoczyć się z Jej Synem. Dlatego powinniśmy pościć i wychwalać Ją, naśladując Jej życie i zachęcając Ją do modlitwy za nas. Niektórzy uważają, że ten post ustanowiono ze względu na dwa święta: Przemienienie Pańskie i Zaśnięcie Najświętszej Bogurodzicy. Ja także uważam za nieodzowne wspomnienie tych dwóch świąt – pierwszego, dającego nam oświecenie, a drugiego – przebłaganie i wstawiennictwo za nas”. [1]

W okresie Postu Uspieńskiego nie należy spożywać produktów pochodzenia zwierzęcego (mięsa, nabiału). Rybę można spożywać tyko w święto Przemienienia Pańskiego, czyli 19 sierpnia.

Cerkiew zaleca następujący porządek: 
• poniedziałek, środa i piątek - nieprzetworzone produkty pochodzenia roślinnego bez dodatku oleju, takie jak: orzechy, miód, chleb, owoce oraz warzywa
• wtorek i czwartek - przetworzone produkty bez dodatku oleju
• sobota i niedziela - dania przyrządzone z dodatkiem oleju, dozwolone jest picie wina 

Należy pamiętać, że srogość postu powinna być uzależniona od stanu zdrowia oraz poziomu życia duchowego. Postępujmy zgodnie z nauką św. Serafina z Sarowa: „Każdego dnia należy spożywać pokarmu tyle, by pokrzepione ciało było przyjacielem i pomocnikiem duszy w spełnianiu dobrych uczynków. Inaczej może zdarzyć się, że przy wycieńczeniu ciała osłabnie i dusza.” [2]

Warto zauważyć, że post to nie tylko powstrzymywanie się od spożywania niektórych produktów. 

Cennych nauk, na czym jeszcze powinnismy sie koncentrować, udziela tutaj sw. Jan Zlotousty: Pościsz? Udowodnij to swoimi czynami. Jeśli zobaczysz biedaka - daj mu jałmużnę. Jeśli zobaczysz wroga – pogódź się z nim. Jeśli zobaczysz, że Twój przyjaciel jest szczęśliwy – nie zazdrość mu. Jeśli zobaczysz piękną kobietę – przejdź obok niej obojętnie. Niech poszczą ręce pozostając czystymi od kradzieży i chęci posiadania. Niech poszczą nogi nie chodząc na grzeszne widowiska. Niech poszczą oczy pouczając siebie nie wpatrywać się w urodziwe twarze i obcą piękność. Niech pości również i słuch. A post słuchu polega na tym, żeby nie przyjmować złorzeczenia i oszczerstw. Niech także język pości od brzydkich słów i kłótni. [3]

Najświętsza Bogarodzico, zbaw nas!

Przypisy:

[1] na podstawie orthochristian.com
[2] Z pouczeń świętego Serafima Sarowskiego
[3] Na podstawie homilii wygłoszonych przez św. Jana Złotoustego w trakcie Wielkiego Postu

fot. za: azbyka.ru