cerkiew.pl

Apostołów Piotra i Pawła w Białymstoku

Paweł Iwaniuk, 12 lipca 2018

12 lipca swoje święto obchodzi, znajdująca się w strukturach Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Białymstoku.

W wigilię święta całonocnemu czuwaniu przewodniczył proboszcz parafii ks. płk. prot. Andrzej Jakimiuk wraz z ks. Korneliuszem Wilkielem proboszczem parafii w Biłgoraju. Poświęcenia wody, które miało miejsce przed Liturgią, dokonał natomiast ks. Paweł Siebiesiewicz, proboszcz parafii w Kętrzynie.

Szczególnie podniosłego charakteru głównym uroczystościom nadała obecność J. E. Najprzewielebniejszego Jerzego, Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego, który przewodniczył świątecznej Boskiej Liturgii.

W słowie końcowym, Władyka Jerzy podkreśił szczególne znaczenie jakie mieli i nadal mają w życiu Cerkwi święci apostołowie, którzy niezmiennie pozostają dla nas wszystkim przykładami chrześcijańskiego życia.