cerkiew.pl

Białostockiej Ikony Matki Bożej

protodiakon Wiaczesław Perek, 10 czerwca 2018

7 czerwca w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku odbyły się uroczystości poświęcone Białostockiej Ikonie Bogurodzicy. Świątecznemu Całonocnemu czuwaniu w przeddzień święta przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Natomiast w dniu święta Boskiej Liturgii przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Biskup Supraski Andrzej oraz licznie zgromadzenie duchowieństwo miasta Białegostoku. Po Liturgii miała miejsce uroczysta procesja z ikoną wokół białostockiej katedry.

Po zakończonej Liturgii Władyka Andrzej w swym słowie podkreślił, że Bogurodzica wychwalana w Jej cudotwórczej Ikonie Białostockiej jest Orędowniczką wszystkich mieszkańców Białegostoku. Matka Boża bowiem, zgodnie z nauką Cerkwi jest Matką całego stworzenia. Jak zaznaczył Hierarcha - Dawniej, kiedy prawosławnym odebrano monaster w Supraślu wraz z Cudowną Ikoną Supraskiej Hodegetrii, tłumy pątników przybywały do Białegostoku aby pokłonić się Bogurodzicy w jej Białostockiej Ikonie. Dziś również mimo powszedniego dnia białostocka Katedra wypełniła się po brzegi wiernymi.

Za: orthodox.bialystok.pl
For. Marcin Surynowicz