cerkiew.pl

III Wałbrzyskie Spotkania z Muzyką Cerkiewną

ks. Marek Kiślak, 08 czerwca 2018

W sobotę 2 czerwca w Centrum Sztuki i Nauki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu odbyły się III Wałbrzyskie Spotkania z Muzyką Cerkiewną.

Wydarzenie rozpoczął wykład ks. prof. Marka Ławreszuka z Katedry Teologii Prawosławnej w Białymstoku - "Siła ikony".

Następnie przybyli goście udali się do sali łańcuszkowej Starej Kopalni. Tutaj odbył się koncert muzyki cerkiewnej. Jako pierwszy wystąpił Chór Duchowieństwa Dekanatu Lubińskiego i Zielonogórskiego Diecezji Wrocławsko-Szczecińksiej. Następnie muzyczny kunszt zaprezentował Chór „Oktoich” z Wrocławia.

Licznie zgromadzona publiczność obu chórom za wspaniały koncert podziękowała owacją na stojąco.

Wydarzenie podobnie jak w latach poprzednich poprowadził dr Marcin Abijski.

Chórom, ks. prof. Markowi Ławreszukowi, dr Marcinowi Abijskiemu bardzo serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i włożony trud.

Po koncercie, na ręce proboszcza wałbrzyskiej parafii ks. Mariusza Kiślaka, w imieniu Prezydenta Miasta Wałbrzych dr Romana Szełemeja, obecny Zastępca Prezydenta Zygmunt Nowaczyk wręczył List Gratulacyjny z okazji 70-lecia Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych w Wałbrzychu.

Organizatorem Wałbrzyskich Spotkań z Muzyką Cerkiewną jest Parafia Prawosławna Wszystkich Świętych w Wałbrzychu przy ścisłej współpracy z partnerami: Miastem Wałbrzych i Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury.

Fot: autor