cerkiew.pl

Święto parafialne w Augustowie

Adam Matyszczyk, 21 maja 2018

20 maja w augustowskiej cerkwi odbyły się uroczystości święta Wniebowstąpienia Pańskiego. Jeszcze w niewielkiej kaplicy, z zewnątrz zupełnie nieprzypominającej Dom Boży, a we wnętrzu mogącej pomieścić ledwie kilkadziesiąt osób, lecz jak co roku uroczyście i z coraz większą nadzieją na rychłe ukończenie budowy nowej świątyni. Uroczystości w Augustowie były też bardzo ważne z innego powodu. Dziś o. Michał Fiedziukiewicz - już jako batiuszka, odprawił swoją pierwszą Boską Liturgię w Dekanacie Sokólskim.

Tradycyjnie już święto parafiale w Augustowie przeniesiono na najbliższą niedzielę. Uroczystości rozpoczęły się Małym Poświęceniem Wody, po którym celebrowano Boską Liturgię. Nabożeństwu przewodniczył ks. Józef Sitkiewicz z Nowego Dworu w asyście ks. Adriana Charytoniuka z Samogródu, ks. Łukasza Ławreszuka z Ełku, ks. Piotra Hanczaruka z Jaczna oraz ks. Michała Fiedziukiewicza. Zakończywszy Liturgię, duchowni odsłużyli także uroczysty świąteczny molebien.

W pouczeniu o. Piotr przybliżył wiernym istotę i znaczenie świąt Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Świętego, odnosząc je do codzienności życia parafii.

- Jest to święto bardzo radosne. Jak mówią święci ojcowie - święto, które otwiera nam niebo. Chrystus wzniósł się na niebo, wypowiadając słowa: "Będę z wami do skończenia świata". Te słowa i sam Bóg przebywają z nami ciągle. Widzimy Jego obecność chociażby patrząc na waszą wspólnotę - małą pod względem liczby wiernych, ale jakże bogatą pod względem duchowym, czego dowodem jest budowa nowej Cerkwi, waszego nowego Domu Bożego. Niech dobry Bóg błogosławi wam w tym dobrym dziele. Pozdrawiam serdecznie w imieniu wszystkich duchownych, którzy dziś służyli Boską Liturgię. Pozdrawiam ojca proboszcza, matuszkę i wszystkich, którzy czuwają nad tym, by mury Domu Bożego szybko wzrastały. Wasza obecność świadczy o tym, że cerkiew powstaje we właściwym miejscu. Niech Bóg daruje wam zdrowie i siły - mówił.

Zgromadzonych na nabożeństwie wiernych pozdrowił też proboszcz o. Marek Kozłowski, dziękując za przybycie i wspólną modlitwę. Podziękował także duchownym odwiedzającym tego dnia niewielką parafię w Augustowie.

- Pozdrawiam was wszystkich ze świętem Wniebowstąpienia. Choć święto przypada we czwartek, to obecnie mamy radosny okres poświąteczny, trwający aż do piątku. Życzę, by Bóg błogosławił wszystkim zebranym w naszej skromnej cerkwi i mam nadzieję, że za rok lub dwa będziemy się mogli modlić na nowym miejscu - w nowej cerkwi - powiedział.

Wielu ludzi czyni starania, by modlitwa w nowej świątyni odbyła się już za rok. Warto zatem przyłączyć się do tego wspólnego dzieła i wspomóc niewielką augustowską wspólnotę. Dalsze prace uzależnione są nie tylko od harmonogramu budowy, ale też od Opatrzności Bożej, sprzyjającej pogody oraz możliwości finansowych. I tu właśnie nieocenione jest wsparcie ludzi dobrej woli. Zapraszamy zatem wszystkich, komu bliskie jest prawosławie, do wspierania budowy cerkwi w Augustowie. Ofiarując swoją cegiełkę napełnimy radością nie tylko swoje serca lecz serca wszystkich obcujących z Bogiem w augustowskiej cerkwi.

Bank Spółdzielczy w Sokółce
Nr konta: 32 8093 0000 0030 4498 2000 0010
Za każdą ofiarę serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać.

Fot. Adam Matyszczyk

Za: http://www.cerkiew-sokolka.pl/