cerkiew.pl

Supraskie Środy w Wielkim Poście

Sławomir Kiryluk, 17 marca 2018

Trzy ciekawe tematy o duchowości poruszane były w ramach „Supraskich Śród” przez trzech niezwykłych gości: biskupa siemiatyckiego Warsonofiusza, biskupa supraskiego Andrzeja i arcybiskupa bielskiego Grzegorza. Spotkania wprowadziły w kolejne niedziele Wielkiego Postu parafian, pielgrzymów z Białegostoku, Bielska Podlaskiego i Kożan oraz innych osób, zainteresowanych monasterem w Supraślu i rozwojem duchowym.

Pierwszy wykład – „Cisza, modlitwa, energie - według św. Grzegorza Palamasa” należał do biskupa siemiatyckiego Warsonofiusza. Władyka przybliżał rozumienie sensu życia i jak do zrozumienia tego dochodził św. Grzegorz Palamas. Było to piękne wystąpienie, będące przygotowaniem do drugiej niedzieli Wielkiego Postu, poświęconej właśnie temu wielkiemu świętemu. Dowiedzieć się można było mnóstwa ciekawych rzeczy, m.in. jak praktyka modlitwy Jezusowej uświęca ciało, jak nawiązuje się wspólnota z Bogiem i niestworzona łaska Boża przywraca człowieka do stanu sprzed upadku prarodziców, czyni go niezniszczalnym i wiecznym.

Drugi wykład pt. „Jak się (nie) spowiadać?” wygłosił biskup supraski Andrzej. Widoczne było zamyślenie słuchaczy przy kolejnych zagadnieniach poruszanych przez władykę, m.in. co jest celem sakramentu spowiedzi (przyjąć i odnaleźć w sobie Chrystusa i mieć potrzebę podążania za nim) czy jaki powinien być nasz stan (skruchy i głębokiej pokory).

Trzeci wykład na temat „Osiąganie duchowej doskonałości według św. Jana Klimaka” wygłosił arcybiskup bielski Grzegorz. Przedstawił krótki życiorys świętego, który przez 45 lat żył w pustyni, a następnie dopiero mając 75 lat został ihumenem monasteru na Synaju. Władyka Grzegorz podzielił się ze słuchaczami cytatami z „Drabiny”. Większość zgromadzonych była zainteresowana, gdy władyka wskazywał na kolejne kwestie: jak istotny jest płacz (za swoje grzechy) i zadowolenie z tego, co by nas nie spotkało czy to, że prawosławnych chrześcijan powinna cechować prawdziwa pokora, nie szukająca sobie poklasku.

Cykl teologiczno–duchowych spotkań w Monasterze Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy w Supraślu organizowany jest od listopada ubiegłego roku. Spotkania odbywają się bezpośrednio po akatyście przed Supraską Ikoną Bogarodzicy. Wykłady cieszą się rosnącym zainteresowaniem także po stronie Radia Orthodoxia i TVP (U źródeł wiary). Po święcie Paschy planowane są kolejne spotkania.

Fot. Sławomir Kiryluk, Grzegorz Wasiluk