cerkiew.pl

Wygaszenie strony o chorobie alkoholowej

Stefan Dmitruk, 22 stycznia 2018

19 stycznia 2018 r. działalność blogu poświęconego chorobie alkoholowej w ujęciu Cerkwi prawosławnej (nieupiwajemajaczasza.wordpress.com) została wygaszona, a treści nie będą aktualizowane.

Blog uruchomiono 7 kwietnia 2016 r. – w dniu święta Zwiastowania Bogurodzicy, a prace są zawieszone 19 stycznia 2018 r. – w dniu Chrztu Pańskiego. Jego twórcą, inicjatorem, redaktorem oraz tłumaczem tekstów był dr Stefan Dmitruk. Witryna kontynuowała rozpoczętą w 2006 r. pracę z osobami uzależnionymi od alkoholu z perspektywy Cerkwi prawosławnej, a pośrednio wspierała funkcjonowanie białostockiego Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i ich Rodzin „Nepsis”.

Na łamach blogu zwracano uwagę na pogłębiający się problem związany z chorobą alkoholową i możliwościami jej pokonania oraz prezentowano uzależnienie z punktu widzenia Cerkwi prawosławnej – polskiej, rosyjskiej, ukraińskiej czy amerykańskiej. Na blogu, ze względu na brak znajomości języków przez redaktora, brakowało omówienia działalności abstynenckiej Cerkwi antiocheńskiej, aleksandryjskiej, greckiej, rumuńskiej, cypryjskiej, serbskiej, czy gruzińskiej.

Treść nieupiwajemajaczasza.wordpress.com skierowano do alkoholików i osób współuzależnionych. Blog opracowano, jako pomocnicze narzędzie, w pracy duszpasterskiej prawosławnych kapłanów oraz terapeutów. Witryna umożliwiała zrozumienie choroby alkoholowej przez wiernych Cerkwi prawosławnej oraz przedstawicieli innych wyznań.

Między kwietniem 2016 r. a styczniem 2018 r. blog odwiedziło 6.750 osób, czyli średnio ok. 300 osób w ciągu jednego miesiąca. 89% internautów pochodziło z Polski. Pozostali użytkownicy to mieszkańcy: Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Austrii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemiec, Kanady, Francji i Holandii. Na blogu opublikowano 25 opracowań i tłumaczeń (w tym autorstwa ks. Adama Misijuka oraz Anny Czerewackiej), 6 wywiadów (w tym rozmowę z ks. Piotrem Pietkiewiczem z Białegostoku dzięki uprzejmości „Przeglądu Prawosławnego”), zaprezentowano - w różnych językach - fragment Ewangelii wg św. Jana Teologa (rozdział 15), żywoty i modlitwy do świętych, zredagowano akatyst czytany przed Ikoną Bogurodzicy „Kielich Nieupijający”, regułę modlitewną i nabożeństwo błagalne. Teksty i tłumaczenia autorstwa redaktora blogu opatrzono przypisami, wyjaśnieniami oraz notami biograficznymi.

W nieupiwajemajaczasza.wordpress.com najważniejszą rolę pełniły działy „Czytelnia” i „Wywiady”. W „Czytelni” zaprezentowano bloki tematyczne: „Świadectwa alkoholizmu”, „Prawosławna terapia”, „Alkohol a duchowość” oraz „Audio”. „Świadectwa alkoholizmu” zawierały dramatyczne doświadczenia związane z chorobą alkoholową osoby uzależnionej, dorosłego dziecka alkoholika i prawosławnego kapłana.

W ramach „Prawosławnej terapii” opublikowano dwa programy terapeutyczne stosowane w eparchii petersburskiej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej: „Drabina Trzeźwienia” (autor: ks. prof. Aleksy Moroz z Petersburga) i „Metanoia” autorstwa ihumena Jonasza (Zajmowskiego) z Moskwy. Z pomocą opracowania ks. Eufemisza Dobriańskiego przybliżono internaucie organizację prawosławnego duszpasterstwa trzeźwienia metropolii petersburskiej. Istotnymi tekstami, z perspektywy pracy duszpasterskiej, były praktyczne porady metropolity Antoniego (Chrapowickiego; 1863 – 1936) i ks. Pawła Gumierowa (diecezja moskiewska) oraz wprowadzenie do problemu pomocy duchownego dla alkoholików autorstwa Сonrada Bergendoffa z Fundacji „Hazelden” Betty Ford. Na bazie tekstu C. Bergendoffa Chrześcijańska Fundacja „Stary Świat” z Rosji, współpracująca z patriarchatem moskiewskim, opracowała w latach 90. XX wieku własny program pomocy alkoholikom i narkomanom. Zamieszczono porady ks. Adama Misijuka z Warszawy i wykład Aleksandra Czopa – terapeuty uzależnień z Lublina.

Seria tekstów „Alkohol a duchowość” zawierała naukę św. Jana z Kronsztadu – rosyjskiego kapłana zajmującego się alkoholikami na przełomie XIX i XX w., refleksję prawosławnego psychoneurologa prof. Dymitra Awdiejewa dotyczące duchowych przyczyn alkoholizmu. W dziewięciu listach ihumen Nikon (Worobiow; 1894 - 1963) nakreślił własną dramatyczną - często pełną rozterek i pouczeń - kilkuletnią walkę o alkoholika Sergiusza Maniłowa. Alkoholik był „duchowym dzieckiem” rosyjskiego mnicha.

W dziale „Wywiady” zaprezentowano rozmowy z duchownymi z Polski, Rosji, Ukrainy oraz dyrektorem Fundacji „Stary Świat” Eugeniuszem Procenko (Moskwa). W rozmowach czytelnik poznawał płaszczyznę duchową, psychiczną, medyczną, społeczną, mentalną i kulturową omawianego problemu. Wywiady prezentowały działalność organizacji cerkiewnych na rzecz ruchów trzeźwościowych, a także doświadczenia duszpasterzy w codziennej pracy abstynenckiej.

Na blogu zawarto praktyczne wskazówki wsparcia i porad związanych z alkoholizmem, uzależnieniami i problemami psychicznymi, w ramach funkcjonowania Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Służyła temu zakładka „Pomoc”.

Ciekawym rozwiązaniem stała się zakładka „Audio”. Był to efekt współpracy redaktora blogu z  Natalią Walicką z rozgłośni prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej „Radio Orhodoxia” (Białystok). Audycje, emitowane co soboty, między 4 listopada a 16 grudnia 2017 r. Materiał powstał w ramach programu „Trudny Świat”. W zakładce „Audio” opublikowano linki, które przekierowywały do plików z audycjami, umożliwiając ich odsłuchanie.

Blog pozostanie w świecie wirtualnym na platformie wordpress.com. Wszystkie teksty posiadają zastrzeżenie dotyczące prawa autorskiego. W sprawach związanych z blogiem, wykorzystaniem tekstów, a także kwestiami dotyczącymi choroby alkoholowej można kontaktować się za pomocą maila z redaktorem: dmitruk.stefan@gmail.com.

Autor blogu pragnie podziękować za wsparcie podczas prac redakcyjnych i tłumaczeniowych: Anecie Dmitruk (Lublin), Iraidzie Dmitruk (Białystok), Natalii Walickiej (Białystok), Oldze Kuprianowicz (Warszawa-Lublin) oraz pozostałym osobom wyrażających opinie na temat prowadzonej działalności. Szczególne podziękowania należą się trzeźwiejącemu prawosławnemu, anonimowemu alkoholikowi z jednej z białostockiej parafii. Rozmowa z trzeźwiejącym AA stała się bezpośrednią inspiracją do prac związanych z blogiem.

Życzę powrotu do trzeźwości osobom uzależnionym oraz współuzależnionym i wytrwałości w zmaganiach z chorobą, a także zachęcam do lektury opublikowanych tekstów.