cerkiew.pl

Spotkania wigilijne w białostockim Areszcie Śledczym i Zakładzie Karnym

lektor Daniel Grygiewicz, 10 stycznia 2018

5 stycznia 2018 roku w Areszcie Śledczym i Zakładzie Karnym w Białymstoku, zgodnie z kontynuowaną od wielu lat tradycją, odbyły się prawosławne spotkania wigilijne.

W spotkaniu w białostockim Areszcie Śledczym mieszczącym się przy ul. Kopernika uczestniczyło razem 15 osób. Byli to zarówno mężczyźni, jak i kobiety, którzy otrzymali zgodę na udział w tego typu wydarzeniu. Kapelan więzienny – ks. Adam Krysztopowicz – odwiedził wcześniej również pozostałe 8 tymczasowo osadzonych osób, w tym cudzoziemców (m.in. z Łotwy, Gruzji), którzy ze względów procesowych nie mogli uczestniczyć we wspólnej modlitwie. Ponadto niektórzy z osadzonych przystąpili kilka dni wcześniej do sakramentów spowiedzi i Eucharystii.

W położonej na terenie aresztu kaplicy sprawowane było krótkie nabożeństwo-molebień, podczas którego wznoszone były modlitwy za osadzonych. Następnie ks. Adam Krysztopowicz zwrócił się do zebranych z życzeniami, aby okres święta Bożego Narodzenia minął im w spokoju i radości, a przede wszystkim aby możliwie jak najszybciej opuścili mury budynku, w którym obecnie przebywają. W dalszej części wszyscy zasiedli do wspólnego stołu stanowiącego namiastkę prawdziwej wigilii. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele służby więziennej: mjr Cezary Łempicki, mjr Jarosław Andrzejuk, mjr Aleksander Kogaczewski.

Podobne spotkanie miało miejsce także na terenie białostockiego Zakładu Karnego znajdującego się przy ul. Hetmańskiej. Po krótkiej modlitwie głos zabrał ks. kapelan składając 10 osadzonym życzenia Bożego błogosławieństwa na nadchodzące święto Narodzenia Chrystusa. Dla osadzonych spotkanie miało szczególnie ważny wymiar, ponieważ licznie przybyły ich rodziny. Nie obyło się bez łez i chwil wzruszenia. Po wspólnym kolędowaniu wszyscy zasiedli do stołu. W spotkaniu wziął udział również zastępca dyrektora jednostki – mjr Jerzy Cybuliński.

Wszyscy osadzeni obecni na spotkaniach wigilijnych oprócz prosfory otrzymali także skromne świąteczne paczki zawierające żywność i książki o Prawosławiu. Zostały one przygotowane i ufundowane przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS oraz Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

Materiał filmowy ze spotkania w Zakładzie Karnym w Białymstoku dostępny jest tutaj (od minuty 11:35).