cerkiew.pl


Supraśl: wernisaż wystawy „Supraskie spotkania z fotografią”

Grzegorz Wasiluk, 14 listopada 2017

W ostatnią niedzielę w Monasterze Supraskim, po niedzielnej liturgii, odbył się wernisaż wystawy, będącej efektem warsztatów fotograficznych dla młodzieży „Supraskie spotkania z fotografią”, które miały miejsce kilka tygodni wcześniej. Spotkanie rozpoczęło się od przemówienia biskupa supraskiego Andrzeja, który podziękował osobom organizującym warsztaty oraz pogratulował uczestnikom. Młodzież uczestnicząca w warsztatach została nagrodzona dyplomami. Głos zabrał także fotograf Sławomir Kiryluk, pod okiem którego powstały zdjęcia.

Podczas wernisażu wystąpił chór parafialny, który zaprezentował część swojego repertuaru, przygotowanego na Przegląd Pieśni Paraliturgicznej w Siemiatyczach. Poczęstunek dla parafian i pielgrzymów zorganizowały członkinie nowo powstałego przy supraskiej parafii siestryczestwa (parafialne stowarzyszenie aktywnych kobiet).

Po ciepłej herbacie i kanapkach, wszyscy zebrani udali się na korytarz budynku parafialnego, by obejrzeć zdjęcia. Pan Sławomir oraz młodzi fotografowie opowiedzieli o swoich zdjęciach, a także o wystawie, która wzbogacona została o jesienne liście.

Wystawę obejrzeć można będzie do 26 listopada w korytarzu budynku parafialnego przy cerkwi św. Jana Teologa. Wkrótce na antenie radia Orthodoxia relacja z wernisażu.
 
Więcej o warsztatach

Fot. Grzegorz Wasiluk i Sławomir Kiryluk