cerkiew.pl

Zmarł ks. archidiakon Włodzimierz Trusiewicz

Adam Matyszczyk, 06 listopada 2017

W dniu dzisiejszym w godzinach porannych, po ciężki chorobie zmarł ks. archidiakon Włodzimierz Trusiewicz.

Ksiądz archidiakon mgr Włodzimierz Trusiewicz urodził się 16 kwietnia 1941 r. w Siemianówce. Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie ukończył w 1961 r., po czym kontynuował studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które ukończył w 1998 ro.. 19 grudnia 1965 r., z rąk Jego Eminencji Metropolity Stefan otrzymał święcenia diakońskie. 19 lutego 1966 r., został mianowany drugim diakonem katedry metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie, gdzie służbę diakońską pełnił nieprzerwanie do swojej śmierci. 29 grudnia 1967 r. podniesiony został do godności protodiakona. W 1971 r., przez Jego Eminencję Metropolitę Bazylego nagrodzony prawem noszenia kamiławki. W latach 1977 - 2008 był wychowawcą i wykładowcą Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, gdzie prowadził ćwiczenia praktyczne. W latach 1970 - 1980 i 1998 - 2008 był kierownikiem Składu Metropolitalnego. Z okazji jubileuszu 70-tych urodzin, 16 kwietnia 2011 r., został podniesiony do godności archidiakona. Odznaczony Orderem św. Marii Magdaleny III, II stopnia i II stopnia z ozdobami.

Pogrzeb ks. archidiakona Włodzimierza odbędzie we środę 8 listopada, w katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie. Boska Liturgia rozpocznie się o godz. 9.00. Następnie sprawowany będzie obrzęd pogrzebu, po którym nastąpi odprowadzenie ks. archidiakona na Prawosławny Cmentarz na Woli, ul. Wolska 138/140.

Fot. Aleksander Wasyluk / orthphoto.net

za: Kancelaria Metropolity Warszawskiego i całej Polski / orthodox.pl