cerkiew.pl


Święto Katedry Metropolitalnej

ks. Łukasz Koleda, 06 sierpnia 2017

W życiu każdej parafii jest wiele podniosłych wydarzeń i uroczystości. Niewątpliwie jednym z najważniejszych z nich pozostaje święto parafii, kiedy to cała wspólnota parafialna oddaje szacunek świętemu pod wezwaniem którego wzniesiona została główna świątynia parafii. Dla prawobrzeżnej części miasta stołecznego Warszawy takim dniem jest pamięć św. równej apostołom Marii Magdaleny. Święto to jest ważne nie tylko dla mieszkańców stolicy, ale także diecezji warszawsko – bielskiej, jak również całej Cerkwi prawosławnej w Polsce, albowiem warszawska katedra metropolitalna jest pierwszą i najważniejszą świątynią diecezji jak również metropolii.

W wigilię święta św. równej apostołom Marii Magdaleny odsłużone zostało całonocne czuwanie /cs. wsienoszcznoje bdienije/, któremu przewodniczył Jego Eminencja Metropolita Sawa w asyście warszawskiego duchowieństwa oraz przybyłych gości. W samym dniu święta, uroczystości rozpoczęły się o godzinie 8.00 kiedy to miało miejsce małe poświęcenie wody. O godzinie 10.00 rozpoczęła się św. Liturgia celebrowana przez Jego Eminencję Metropolitę Sawę, w asyście Arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla, Arcybiskupa wrocławskiego i szczecińskiego Jerzego, duchowieństwo okręgu warszawskiego, przybyłych gości z diecezji warszawsko- bielskiej oraz białostocko – gdańskiej. Jak co roku nie zabrakło białostockich pielgrzymów, którzy po raz dziewiętnasty modlili się w warszawskiej katedrze.

Po odczytaniu perykopy ewangelicznej ze słowem pouczenia zwrócił się o. archimandryta Atanazy, przeor monasteru św. Onufrego w Jabłecznej, który w oparciu o życie św. Marii Magdaleny wskazał na jej niezłomną postawę, pełną wiary i posłuszeństwa Chrystusowi. Kaznodzieja zachęcał do podążania za jej przykładem i poświęcenia swego życia Bogu.

Wszystkie nabożeństwa sprawowane w dzień święta, jak również w jego wigilię w katedrze metropolitalnej upiększał swym śpiewem chór katedry pod dyrekcją protodiakona Sergiusza Bowtruczuka.

Zwieńczenie świątecznych uroczystości stanowił krestnyj chod, na zakończenie którego Metropolita Sawa podkreślił ważność katedry metropolitalnej jako duchowego centrum lokalnej Cerkwi, w której w trakcie św. Liturgii mają miejsce chirotonie diakońskie, kapłańskie jak również biskupie. Stąd nowi kapłani i biskupi udają się do swych diecezji bądź parafii gdzie sprawując św. Liturgię uświęcają i przemieniają otaczający świat. W dalszej części słowa, hierarcha nawiązał do obchodzonych w bieżącym roku tragicznych jubileuszy „Akcji Wisła” wskazując, że męczeńska ofiara naszych przodków nie pozostaje niezauważoną. Ta krew – konkludował hierarcha – przynosi obfite owoce. Eminencja odniósł się również do jubileuszu 70-lecia odnowienia żeńskiego życia mniszego na św. Górze Grabarce, która w latach 40-tych XX wieku, była jedynym żeńskim monasterem naszej Cerkwi. Na podstawie przywiedzionych przykładów, Metropolita Sawa wskazywał na ważność postawy świętej Marii Magdaleny w życiu naszej lokalnej Cerkwi. Jego Eminencja zachęcał do składania swoim życiem prawosławnego świadectwa, niezależnie od okoliczności, przeciwności, ludzkiej nieświadomości i niewiedzy, które można pokonać wyłącznie na osnowie mocnej i ugruntowanej wiary. Darem który przekazuje światu Prawosławie, powinniśmy również ubogacać siebie, swoje życie duchowe, duchową kulturę, kulturę zewnętrzną, bogactwo języka, tradycji i zwyczajów, wszystko to z powodu czego cierpieli i byli prześladowani nasi przodkowie.

Kończąc Metropolita Sawa wyraził wdzięczność wszystkim przybyłym na dzisiejsze święto, przede wszystkim hierarchom, życząc wytrwałości i Bożej pomocy w niesieniu apostolskiej służby na terenie kierowanych diecezji. Szczególne życzenia skierowane zostały na ręce Arcybiskupa Jerzego obchodzącego dzień urodzin. Świąteczne pozdrowienia Jego Eminencja skierował również to przybyłego duchowieństwa, pielgrzymów z Białegostoku, kleru katedry na czele z jej proboszczem ks. protoprezbitrem Anatolem Szydłowskim oraz wszystkich tych którzy trudzą się na co dzień przy katedrze metropolitalnej. Nie zabrakło również słów uznania dla chóru katedry prowadzonego przez ks. Sergiusza Bowtruczuka za profesjonalizmy i wysoki poziom śpiewu cerkiewnego, w trakcie nie tylko świątecznych nabożeństw. Najwytrwalsi śpiewacy chóru: panowie Andrzej Gręziak i Krzysztof Kołaciński nagrodzeni zostali orderami św. Marii Magdaleny.

W piątkowe popołudnie w katedrze metropolitalnej sprawowana była wieczernia z czytaniem akatystu do patronki katedry, podczas której modlono się o dobro i spokój naszej ojczyzny, św. Cerkwi prawosławnej, a także zdrowie i pomyślność parafian i weirnych parafii katedralnej św. Marii Magdaleny w Warszawie.

za: katedra.org.pl

Fot. Ivan Teterko, Michał Przyjałkowski – Hryniewiecki