cerkiew.pl

25 lutego 2019, tłum. Gabriel Szymczak

Twarzą w twarz z rzeczywistością

Najbardziej odkrywczą rzeczą w ludzkiej historii jest pojawienie się Jezusa Chrystusa pośród nas. W tym Wchodzącym pomiędzy nas widzimy twarz Boga. Ta twarz może nam powiedzieć, kim naprawdę jesteśmy.
22 lutego 2019, o. Konstanty Bondaruk

Syn marnotrawny

Uhonorowanie syna marnotrawnego wydaje się niesprawiedliwe, ale Boża logika jest inna: ważniejsza jest skrucha grzesznika niż iluzoryczna poprawność tych, którzy uważają, że nie mają się z czego tłumaczyć (Homilia w niedz. O Synu marnotrawnym 24 lutego).
21 lutego 2019, tłum. Aleksandra Karpiuk

Lepiej pozwolić młodzieży po prostu być, modlić się za nich i otaczać miłością

Archimandryta Andreas (Konanos) o współczesnych nastolatkach.
19 lutego 2019, tłum. Magdalena Tomaszuk

Spotkanie z nieprawosławnym społeczeństwem

Referat po raz pierwszy wygłoszony był przez metr. Antoniego Blooma na Konferencji diecezji Suroskiej, która odbyła się w Headington (Angilia) w 1995 roku.
18 lutego 2019, tłum. Barbara Pryzowicz

Pouczenia schiarchimandryty Jonasza

O celu życia i postępowaniu w życiu codziennym.
16 lutego 2019, o. Konstanty Bondaruk

Modlitwa zwierciadłem duszy

Pobożne praktyki faryzeuszy: modlitwa, post, jałmużna są potrzebne i ważne, ale Chrystus wskazuje inny sposób pojednania z Bogiem, dostępny także dla celników niemogących pochwalić się niczym dobrym (homilia na niedzielę o celniku i faryzeuszu - 17 lutego).
15 lutego 2019, tłum. Michał Diemianiuk

Słowo na święto Spotkania Pańskiego

Jaki wzruszający obraz przedstawia nam Spotkanie Pańskie! Starzec Symeon, trzymający na rękach Dzieciątko-Boga, po obu stronach Sprawiedliwy Józef i Przenajświętsza Dziewica Bogurodzica; niedaleko – osiemdziesięcioczteroletnia prorokini Anna, poszcząca i modląca się. Oczy wszystkich skierowane są na Zbawiciela.
09 lutego 2019, tłum. Gabriel Szymczak

Chrystus na pewno cię znajdzie

Na początku to Bóg zrobił pierwszy krok. On był pierwszym, który nas pokochał. Aby i teraz uczynić ten krok, musi jednak znaleźć miejsce w naszej duszy.
09 lutego 2019, tłum. Gabriel Szymczak

Jaka jest moja miłość do Boga...?

Za każdym razem, gdy kładziemy nacisk na coś w tym życiu, stawiając to ponad Miłość, którą Bóg bezwarunkowo nam oferuje ... zawodzimy w naszym związku ze Stwórcą.
08 lutego 2019, o. Konstanty Bondaruk

Dobroć rodzi dobro

Wielki grzesznik Zacheusz poznał dobroć i wspaniałomyślność Chrystusa i w odpowiedzi na okazane mu zaufanie postanowił radykalnie zmienić swoje życie (Homilia w niedz. XXXVII, 10 lutego).
|<  <  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14    >  >>  >|