cerkiew.pl

27 lipca 2017, Stefan Dmitruk

Narzędzie do przeciwdziałania alkoholizmowi

Kilka słów o blogu poświęconemu chorobie alkoholowej w ujęciu Cerkwi Prawosławnej.
26 lipca 2017, tłum. Anna Kindziuk

Nagroda dla pokornych

Zapraszamy do lektury kolejnego komentarza do Pisma Świętego z cyklu "Każdy dzień prezentem od Boga".
19 lipca 2017, tłum. Anna Kindziuk

Cena naszych uczynków

Zapraszamy do lektury kolejnego komentarza do Pisma Świętego z cyklu "Każdy dzień prezentem od Boga".
18 lipca 2017, tłum. Dominika Kovačević

Kilka słów metropolity Pawła (Saliby) o małżeństwie

Przedstawiamy krótki tekst o małżeństwie zmarłego w tym miesiącu antiocheńskiego metropolity Australii, Nowej Zelandii i Filipin Pawła (Saliby).
12 lipca 2017, tłum. Anna Kindziuk

Aby życie przyniosło rezultaty

Zapraszamy do lektury kolejnego komentarza do Pisma Świętego z cyklu "Każdy dzień prezentem od Boga".
11 lipca 2017, Tłum. Michał Diemianiuk

W czym zawiera się duchowy pożytek czytania Psałterza?

Prezentujemy artykuł będący zbiorem wypowiedzi kapłanów Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej na temat Psałterza.
11 lipca 2017, Tłum. Michał Diemianiuk

Świętość czy talizman? Zwracać się do świętości czy ochraniać się talizmanem?

O mnóstwie amuletów i talizmanów myśli się jako o nieustannych pomocnikach w życiu ludzi. Cóż to jest takiego? I jaka jest różnica tej całej otaczającej nas masy od chrześcijańskich świętości?
11 lipca 2017, Magdalena Nazaruk

Z perspektywy duszy: św. Maria z Magdali kobietą Równą Apostołom - prawda i mit

Prezentujemy kolejny artykuł z cyklu o miejscu sztuki i kultury w Cerkwi.
05 lipca 2017, tłum. Anna Kindziuk

Kto odsunie kamień?

Zapraszamy do lektury kolejnego komentarza do Pisma Świętego z cyklu "Każdy dzień prezentem od Boga".
04 lipca 2017, Anna Filipek

Żeńskie monastery na Krecie 8. Abyście byli jedno

Zapraszamy do lektury ostatniego już odcinka z cyklu.
<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|